เยี่ยมชมโรงงานSKFที่เมือง Schweinfurt Geramany ในวันที่ 24.04.61  
25.5.2561

ผู้แทน บริษัท ไทยภาสิทธิ์ จำกัด และ บริษัท ทีพีเอส แบริ่ง แอนด์ โซลูชั่นส์ จำกัด
ได้เยี่ยมชมศูนย์ทดสอบตลับลูกปืนขนาดใหญ่แห่งแรกของโลก พร้อมด้วยเทคโนโลยีชั้นสูงของ SKF
ที่เมือง Schweinfurt  ประเทศ เยอรมันนี

ข่าวอื่นๆ

Hotline : 099-469-6635
อีเมล์ : sales@tps.co.th
Line id : tps8715