BEARING & BEARING UNITS
ตลับลูกปืน ชุดตลับลูกปืน และตัวเสื้อ
MAINTENCE PRODUCTS
ผลิตภัณฑ์บำรุงรักษาตลับลูกปืน
SEALING SOLUTIONS
ระบบป้องกันการรั่วซึม
LINEAR MOTION AND MACHATRONICS
ระบบเคลื่อนที่เชิงเส้น
SKF POWER TRANSMISSION
ผลิตภัณฑ์ระบบส่งกำลังของ SKF
LUBRICATION SYSTEM
ระบบหล่อลื่นอัตโนมัติ

Select Products

BEARING & BEARING UNITS

Angular Contact Ball Bearings
ตลับลูกปืนเม็ดกลมสัมผัสเชิงมุม

ตลับลูกปืนเม็ดกลมสัมผัสเชิงมุม

เป็นตลับลูกปืนที่ออกแบบมาให้เหมาะสำหรับการรับแรงรวมที่เกิดจากแรงในแนวรัศมีและแรงในแนวแกนกระทำกับตลับลูกปืนนพร้อมกัน และเป็นตลับลูกปืนที่ช่วยเพิ่มความแข็งแกร่งของเพลา นอกจากนั้น ตลับลูกปืนเม็ดกลมสัมผัสเชิงมุมสองแถวยังมีรุ่นที่มีฝาปิดกันฝุ่นให้เลือกใช้งาน และช่วยทำให้การออกแบบเครื่องจักรง่ายขึ้น เนื่องจากตลับลูกปืนสามารถกำหนดตำแหน่งของเพลาได้ทั้งสองทิศทาง และยังมีตลับลูกปืนเม็ดกลมสัมผัสเชิงมุมสี่จุด ช่วยลดพื้นที่ที่จำเป็นของตลับลูกปืนสำหรับลักษณะการใช้งานที่มีแรงรุนในแนวแกนเกิดขึ้นทั้งสองทิศทาง ตลับลูกปืนเม็ดกลมสัมผัสเชิงมุมของ SKF ได้รับการผลิตออกมาหลายแบบและขนาด

แบบที่มักใช้ในงานวิศวกรรมทั่วไป เช่น

  • ตลับลูกปืนเม็ดกลมสัมผัสเชิงมุมแถวเดี่ยว (Single row angular contact ball bearings)
  • ตลับลูกปืนเม็ดกลมสัมผัสเชิงมุมสองแถว (Double row angular contact ball bearings)
  • ตลับลูกปืนเม็ดกลมสัมผัสสี่จุด (Four-point contact ball bearings)
  • ลูกกลิ้งแคมสองแถว (Double row cam roller)
รหัสระบุเสริมตามท้ายรหัสตลับลูกปืน
รหัสเสริมที่ใช้เพื่อระบุลักษณะพิเศษบางประการของตลับลูกปืนเม็ดกลมสัมผัสเชิงมุมแบบแถวเดี่ยวของ SKF มีความหมายดังต่อไปนี้
  A มุมสัมผัส 30°
  AC มุมสัมผัส 25°
  B มุมสัมผัส 40°
  CA ตลับลูกปืนสำหรับจับคู่แบบอิสระ เมื่อติดตั้งจับคู่แบบหันหลังชนกันหรือหน้าชนกันระดับช่องว่างภายในแนวแกนจะมีขนาดแคบกว่าระดับปกติ (CB)
  CB ตลับลูกปืนสำหรับจับคู่แบบอิสระ เมื่อติดตั้งจับคู่แบบหันหลังชนกันหรือหันหน้าชนกัน ระดับช่องว่างภายในแนวแกนจะมีขนาดปกติ
  CC ตลับลูกปืนสำหรับจับคู่แบบอิสระ เมื่อติดตั้งจับคู่แบบหันหลังชนกันหรือหันหน้าชนกัน ระดับช่องว่างภายในแนวแกนจะมีขนาดกว้างกว่าระดับปกติ (CB)
  DB ตลับลูกปืนสองตลับติดตั้งจับคู่แบบหันหลังชนกัน
  DF

ตลับลูกปืนสองตลับติดตั้งจับคู่แบบหันหน้าชนกัน

  DT

ตลับลูกปืนสองตลับติดตั้งจับคู่แบบหันตามกัน

  E ลักษณะการออกแบบภายในที่ดัดแปลงให้ตลับลูกปืนมีประสิทธิภาพการทำงานสูงสุด
  F รังเหล็กกลึงขึ้นรูป วางตำแหน่งไว้กลางเม็ดลูกกลิ้ง
  GA

ตลับลูกปืนสำหรับจับคู่แบบสากล เมื่อติดตั้งจับคู่แบบหลังชนหลังหรือหน้าชนหน้า จะมีระยะพรีโหลดน้อย

  GB

ตลับลูกปืนสำหรับจับคู่แบบสากล เมื่อติดตั้งจับคู่แบบหลังชนหลังหรือหน้าชนหน้า จะมีระยะพรีโหลดปานกลาง

  J รังเหล็กอัดขึ้นรูป วางตำแหน่งไว้กลางเม็ดลูกกลิ้ง
  M รังทองเหลืองกลึงขึ้นรูป วางตำแหน่งไว้กลางเม็ดลูกกลิ้งรังที่มีแบบแตกต่างไปจากมาตรฐานจะระบุด้วยตัวเลขตามท้าย เช่น M1
  N1 มีร่องบาก 1 ร่องที่วงแหวนนอก ด้านที่หนากว่า
  N2 มีร่องบาก 2 ร่อง ตำแหน่งห่างกัน 180° ที่วงแหวนนอก ด้านที่หนากว่า
  P รังโพลีมาไมด์ 6.6 เสริมความแข็งแรงด้วยใยแก้วขึ้นรูปแบบหน้าต่างวางตำแหน่งไว้กลางเม็ดลูก
  P5

ค่าความแม่นยำเชิงขนาดและความแม่นยำในการหมุนอ้างอิงชั้นความแม่นยำ 5 ตามมาตรฐาน ISO

  P6 ค่าความแม่นยำเชิงขนาดและความแม่นยำในการหมุนอ้างอิงชั้นความแม่นยำ 6 ตามมาตรฐาน ISO
  W64 สารหล่อลื่นในรูปของแข็ง (solid oil)
  Y รังทองเหลืองอัดขึ้นรูปแบบหน้าต่าง วางตำแหน่งไว้กลางเม็ดลูกกลิ้ง


รหัสระบุเสริมตามท้ายรหัสตลับลูกปืน
รหัสเสริมที่ใช้เพื่อระบุลักษณะพิเศษบางประการของตลับลูกปืนเม็ดกลมสัมผัสเชิงมุมแบบสองแถวของ SKF มีความหมายดังต่อไปนี้
  A ไม่มีร่องหยอดเม็ดลูกกลิ้ง
  CB ช่องว่างในแนวแกนผ่านการควบคุม
  C2 ค่าช่องว่างภายในตามแนวแกนของตลับลูกปืนต่ำกว่าระดับปกติ (CN)
  C3 ค่าช่องว่างภายในตามแนวแกนของตลับลูกปืนสูงกว่าระดับปกติ (CN)
  D วงแหวนในแยกเป็นสองชิ้น
  J1 รังเหล็กกล้าอัดขึ้นรูป วางตำแหน่งไว้กึ่งกลางเม็ดลูกกลิ้ง
  M รังทองเหลืองกลึงขึ้นรูป วางตำแหน่งไว้กึ่งกลางเม็ดลูกกลิ้ง
  MA รังทองเหลืองตัดกลึงขึ้นรูป วางตำแหน่งไว้ชิดวงแหวนนอก
  MT33

บรรจุจาระบีลิเธียม ช่วงอุณหภูมิการใช้งาน –30° ถึง +120°C

  N

ร่องสำหรับใส่แหวนล็อคที่วงแหวนนอก

  NR ร่องสำหรับใส่แหวนล็อคพร้อมแหวนล็อคอยู่ที่วงแหวนนอก
  P5

ค่าความแม่นยำเชิงขนาดและความแม่นยำในการหมุน อ้างอิงชั้นความแม่นยำ 5 ตามมาตรฐาน ISO

  P6 ค่าความแม่นยำเชิงขนาดและความแม่นยำในการหมุน อ้างอิงชั้นความแม่นยำ 6 ตามมาตรฐาน ISO
  P62 P6 + C2
  P63 P6 + C3
  TN9 รังโพลียาไมด์ 6.6 เสริมความแข็งแรงด้วยใยแก้ว วางตำแหน่งที่กึ่งกลางเม็ดลูกกลิ้ง
  2RS1

แผ่นซีลกันฝุ่นแบบสัมผัสทำจากยางอะคริโลไนโตร บิวทาไดอีน (NBR) พร้อมแผ่นเหล็กกล้าเสริมความแข็งแรงติดตั้งอยู่ทั้งสองด้านของตลับลูกปืน

  2Z

ฝาเหล็กปิดกันฝุ่นติดตั้งอยู่ทั้งสองด้านของตลับลูกปืนรหัสระบุเสริมตามท้ายรหัสตลับลูกปืน
รหัสเสริมที่ใช้เพื่อระบุลักษณะพิเศษบางประการของตลับลูกปืนเม็ดกลมสัมผัสสี่จุดของ SKF มีความหมายดังต่อไปนี้
  B20 ความกว้างของตลับลูกปืนมีช่วงค่าความเผื่อแคบลง
  C2

ช่องว่างภายในแนวแกนของตลับลูกปืนต่ำกว่าระดับปกติ (CN)

  C2H

ช่วงของค่าช่องว่างภายในตามแนวแกนแคบลง และอยู่ในช่วงครึ่งบนของค่าช่องว่างภายในระดับ C2

  C2L

ช่วงของค่าช่องว่างภายในตามแนวแกนแคบลง และอยู่ในช่วงครึ่งล่างของค่าช่องว่างภายในระดับ C2

  C3 ค่าช่องว่างภายในตามแนวแกนของตลับลูกปืนสูงกว่าระดับปกติ (CN)
  C4 ค่าช่องว่างภายในตามแนวแกนของตลับลูกปืนสูงกว่า C3
  CNL

ช่วงของค่าช่องว่างภายในตามแนวแกนแคบลง และอยู่ในช่วงครึ่งล่างของค่าช่องว่างภายในระดับปกติ CN

  FA รังเหล็กกลึงขึ้นรูป วางตำแหน่งไว้ชิดวงแหวนนอก
  MA รังทองเหลืองกลึงขึ้นรูป วางตำแหน่งไว้ชิดวงแหวนนอก
  N2 ร่องบากสองร่องอยู่ที่ด้านใดด้านหนึ่งของวงแหวนนอก มีตำแหน่งห่างกัน 180°
  PHA รังโพลีอีเธอร์อีเธอร์คีโตน (PEEK) ฉีดขึ้ยรูปพร้อมร่องป้อนสารหล่อลื่นในผิวนำร่อง วางตำแหน่งไว้ชิดวงแหวนนอก
  P6

ค่าความแม่นยำเชิงขนาดและความแม่นยำในการหมุนอ้างอิงชั้นความแม่นยำ 6 ตามมารตฐาน ISO

  P63 P6 + C3
  P64 P6 + C4
  S1 วงแหวนของตลับลูกปืนได้รับการอบชุบให้มีขนาดคงที่สำหรับใช้งานได้ถึงอุณหภูมิ +200°C
  344524 C2H + CNL


Hotline : 099-469-6635
อีเมล์ : sales@tps.co.th
Line id : tps8715