BEARING & BEARING UNITS
ตลับลูกปืน ชุดตลับลูกปืน และตัวเสื้อ
MAINTENCE PRODUCTS
ผลิตภัณฑ์บำรุงรักษาตลับลูกปืน
SEALING SOLUTIONS
ระบบป้องกันการรั่วซึม
LINEAR MOTION AND MACHATRONICS
ระบบเคลื่อนที่เชิงเส้น
SKF POWER TRANSMISSION
ผลิตภัณฑ์ระบบส่งกำลังของ SKF
LUBRICATION SYSTEM
ระบบหล่อลื่นอัตโนมัติ

Select Products

BEARING & BEARING UNITS

Cylindrical Roller Bearings
ตลับลูกปืนเม็ดทรงกระบอก

ตลับลูกปืนเม็ดทรงกระบอก

สามารถใช้รองรับแรงกดในแนวรัศมีที่มีปริมาณมาก และเหมาะกับลักษณะงานที่มีความเร็วรอบสูง ตลับลูกปืนเม็ดทรงกระบอกแถวเดี่ยวรุ่นการออกแบบ EC-design ที่ได้รับการออกแบบโครงสร้างภายในใหม่ ช่วยเพิ่มความสามารถรับแรงกดในแนวรัศมีและแรงรุนในแนวแกนให้สูงขึ้น ลดผลเสียที่เกิดจากปัญหาการเยื้องแนวของเพลา ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพความสามารถในการหล่อลื่นตลับลูกปืน รุ่นส่วนประกอบสมบูรณ์ (Full Complement) เป็นตลับลูกปืนที่ไม่มีรังเป็นองค์ประกอบ บรรจุด้วยเม็ดลูกกลิ้งอยู่เต็มจำนวน เหมาะสำหรับลักษณะการใช้งานที่ต้องการความสามารถในการรับแรงในแนวรัศมีที่สูงมากๆ แต่ความเร็วใช้งานปานกลาง

ตลับลูกปืนเม็ดทรงกระบอกของ SKF จะมีหัวใจหลักสำคัญอยู่ที่เม็ดลูกกลิ้ง ด้วยรูปทรงล็อกการิทึ่ม (Logarithmic Profile) ทำให้การกระจายความเค้นในแนวรับแรงของตลับลูกปืนเป็นไปอย่างเหมาะสมที่สุด พื้นผิวได้รับการออกแบบให้สามารถสร้างชั้นฟิล์มได้สูงสุดและช่วยให้การกลิ้งของลูกกลิ้งทรงกระบอกเป็นไปอย่างเหมาะสม SKF มีการผลิตตลับลูกปืนเม็ดทรงกระบอกแบบมาตรฐาน และชนิดอื่นๆ เช่น ตลับลูกปืนเม็ดทรงกระบอกความแม่นยำสูงที่เป็นโลหะ หรือที่เป็นไฮบริด ทั้งแถวเดียวและสองแถว, ชุดตลับลูกปืนเม็ดทรงกระบอกสำหรับล้อรถไฟ และมอเตอร์ฉุดลากของรถไฟ ตลับลูกปืนเม็ดทรงกระบอกสองแถวแบบเปิดและปิดสำหรับอุตสาหกรรมกระดาษ ตลับลูกปืนสำหรับเครื่องรีดโลหะชนิดรีดเย็น และชุดตลับลูกปืนสำหรับใช้ในโรงงานเตาอบแบบต่อเนื่อง


ตลับลูกปืนแบบมาตรฐาน สำหรับตลับลูกปืนเม็ดทรงกระบอกแถวเดี่ยว ลูกกลิ้งทรงกระบอกจะถูกนำร่องอยู่ระหว่างหน้าแปลนบนวงแหวนหนึ่งของตลับลูกปืน หน้าแปลนนี้ได้รับการออกแบบและผ่านการเจียระไนผิวมาเป็นพิเศษ เป็นการพัฒนาความสามารถในการหล่อลื่น ลดความเสียดทาน ส่งผลให้อุณหภูมิระหว่างการทำงานไม่สูง

วงแหวนที่มีหน้าแปลนพร้อมด้วยเม็ดลูกกลิ้งและรังสามารถแยกออกจากอีกวงแหวนหนึ่งได้ ช่วยให้การติดตั้งและการถอดทำได้ง่ายโดยเฉพาะในกรณีที่ต้องสวมแน่นทั้งวงแหวนนอกและวงแหวนใน ตลับลูกปืนเม็ดทรงกระบอกแถวเดี่ยวของ SKF ผลิตออกมาหลายรูปแบบที่แตกต่างกันออกไป และที่ได้รับความนิยมมีดังนี้

  • แบบ NU มีหน้าแปลนสองหน้าแปลนติดเป็นชิ้นเดียวกันกับวงแหวนนอก ที่วงแหวนในไม่มีหน้าแปลน สามารถรองรับการขยายตัวของเพลาในแนวแกนสัมพันธ์กับตัวเสื้อทั้งสองทิศทาง
  • แบบ N มีหน้าแปลนสองหน้าแปลนติดเป็นชิ้นเดียวกันกับวงแหวนใน ที่วงแหวนนอกไม่มีหน้าแปลน สามารถรองรับการขยายตัวของเพลาในแนวแกนสัมพันธ์กับตัวเสื้อทั้งสองทิศทาง 
  • แบบ NJ มีหน้าแปลนสองหน้าแปลนติดเป็นชิ้นเดียวกันกับวงแหวนนอก และมีหน้าแปลนหนึ่งหน้าแปลนติดเป็นชิ้นเดียวกันกับวงแหวนใน ตลับลูกปืนนี้สามารถกำหนดตำแหน่งเพลาในแนวแกนได้หนึ่งทิศทาง
  • แบบ NUP มีหน้าแปลนสองหน้าติดเป็นชิ้นเดียวกันกับวงแหวนนอกมีหนึ่งหน้าแปลนติดเป็นชิ้นเดียวกันกับวงแหวนในและมีหน้าแปลนแบบถอดได้อีกหนึ่งหน้าแปลน ตลับลูกปืนนี้ออกแบบให้สามารถใช้เป็นตลับลูกปืนกำหนดตำแหน่งเพื่อใช้ในการยึดเพลาในแนวแกนทั้งสองทิศทาง
รหัสระบุเสริมตามท้ายรหัสตลับลูกปืน
รหัสเสริมที่ใช้เพื่อระบุลักษณะพิเศษบางประการของตลับลูกปืนเม็ดทรงกระบอกของ SKF มีความหมายดังต่อไปนี้
  CN ช่องว่างภายในแนวรัศมีระดับปกติ โดยทั่วไปแล้วจะใช้ร่วมกับตัวอักษรข้างล่างนี้ ซึ่งจะเป็นตัวบอกว่าค่าช่องว่างภายในอยู่ในช่วงระดับใด
H ช่วงของค่าช่องว่างภายในแคบลง และอยู่ในช่วงครึ่งบนของค่าช่องว่างภายในช่วงปกติ
L ช่วงของค่าช่องว่างภายในแคบลง และอยู่ในช่วงครึ่งล่างของค่าช่องว่างภายในช่วงปกติ
ตัวอักษร H และ L ข้างต้นสามารถใช้ร่วมกับค่าช่องว่างภายใน C2, C3, C4, และ C5 ได้ด้วย
  CV* ปรับปรุงการออกแบบภายใน, ชุดตลับลูกปืนพร้อมส่วนประกอบสมบูรณ์
  C2 ช่องว่างภายในแนวรัศมีระดับที่น้อยกว่าปกติ
  C3 ช่องว่างภายในแนวรัศมีระดับที่มากกว่าระดับปกติ
  C4 ช่องว่างภายในแนวรัศมีระดับที่มากกว่าระดับปกติ C3
  C5 ช่องว่างภายในแนวรัศมีระดับที่มากกว่าระดับปกติ C4
  EC การออกแบบภายในผ่านการปรับปรุงให้มีสมรรรถนะการทำงานสูงสุด ประกอบด้วยจำนวน หรือขนาดเม็ดลูกกลิ้งที่มากขึ้น พร้อมปรับปรุงผิวสัมผัสบริเวณหน้าแปลนและปลายเม็ดลูกกลิ้ง
  HA1 วงแหวนในและวงแหวนนอกผลิตจากเหล็กชุบผิวแข็ง (case-hardening steel)
  HA3 วงแหวนในผลิตจากเหล็กชุบผิวแข็ง (case-hardening steel)
  HB1 วงแหวนในและวงแหวนนอกผ่านการชุบแข็งด้วยกระบวนการเบนไนท์  (bainite hardening)
  HN1 พื้นผิวของวงแหวนในและวงแหวนนอกผ่านกระบวนการชุบแข็งพิเศษ
  J รังเหล็กอัดขึ้นรูป วางตำแหน่งไว้กึ่งกลางเม็ดลูกกลิ้ง
  K รูในเป็นรูเดียว (อัตราเรียว 1:12)
  L4B* พื้นผิวของวงแหวนของตลับลูกปืนและเม็ดลูกกลิ้งได้รับการเคลือบมาเป็นพิเศษ
  L5B* พื้นผิวของเม็ดลูกกลิ้งได้รับการเคลือบมาเป็นพิเศษ
  M รังทองเหลืองสองชิ้นตัดกลึงขึ้นรูป วางตำแหน่งไว้กึ่งกลางเม็ดลูกกลิ้ง
  MA รังทองเหลืองสองชิ้นตัดกลึงขึ้นรูป วางตำแหน่งไว้ชิดวงแหวนนอก
  MB รังทองเหลืองสองชิ้นตัดกลึงขึ้นรูป วางตำแหน่งไว้ชิดวงแหวนใน
  ML รังทองเหลืองชิ้นเดียวตัดกลึงขึ้นรูปแบบหน้าต่าง วางตำแหน่งไว้ชิดวงแหวนในหรือวงแหวนนอก
  MP รังทองเหลืองชิ้นเดียวตัดกลึงขึ้นรูปแบบหน้าต่างมี pockets วางตำแหน่งไว้ชิดวงแหวนในหรือวงแหวนนอก
  MR รังทองเหลืองชิ้นเดียวตัดกลึงขึ้นรูปแบบหน้าต่าง วางตำแหน่งไว้กึ่งกลางเม็ดลูกกลิ้ง
  N ร่องแหวนล็อคที่วงแหวนนอกของตลับลูกปืน
  NR ร่องแหวนล็อคที่วงแหวนนอกของตลับลูกปืน พร้อมแหวนล็อค
  N1 ร่องบากกำหนดตำแหน่งหนึ่งร่องที่ด้านข้างของตลับลูกปืน
  N2 ร่องบากกำหนดตำแหน่งสองร่องอยู่ตรงข้ามกัน 180° ที่ด้านข้างด้านหนึ่งของตลับลูกปืน
  P รังโพลีนาไมด์ 6.6 ฉีดขึ้นรูปเสริมความแข็งแรงด้วยใยแก้ว วางตำแหน่งที่กึ่งกลางเม็ดลูกกลิ้ง
  PH รัง PEEK ฉีดขึ้นรูป วางตำแหน่งไว้กึ่งกลางวงแหวนนอก
  PHA รัง PEEK ฉีดขึ้นรูป วางตำแหน่งไว้ชิดวงแหวนนอก
  S1

มิติขนาดของวงแหวนมีความเสถียร สำหรับใช้งานได้ที่อุณหภูมิสูงถึง +200°C

  S2 มิติขนาดของวงแหวนมีความเสถียร สำหรับใช้งานได้ที่อุณหภูมิสูงถึง +250°C
  V* ตลับลูกปืนพร้อมส่วนประกอบสมบูรณ์ (ไม่มีรัง)
  VA301 ตลับลูกปืนสำหรับมอเตอร์ฉุดลากในรถไฟ
  VA305 VA301 + ผ่านกระบวนการตรวจสอบแบบพิเศษ
  VA3091 VA301 + VL0241
  VA350 ตลับลูกปืนสำหรับใช้ในล้อรถไฟ
  VA820 ตลับลูกปืนสำหรับใช้ในล้อรถไฟ ตามมาตรฐาน EN 12080:1998 ประเภท 1
  VC025 ตลับลูกปืนที่รางวิ่งมีคุณสมบัติในการป้องกันการสึกหรอเป็นพิเศษ สำหรับลักษณะงานที่สภาวะแวดล้อมมีความสกปรกมาก
  VH

ตลับลูกปืนพร้อมส่วนประกอบสมบูรณ์ (ไม่มีรัง), ประคองเม็ดลูกกลิ้งได้ในตัวเอง (self-retaining)

  VL0241 ผิวนอกของวงแหวนนอกได้รับการเคลือบฉนวนอลูมิเนียมออกไซด์ สำหรับป้องกันไฟฟ้าได้สูงถึง 1000 V DC
  VL2071 ผิวรูในของวงแหวนในได้รับการเคลือบฉนวนอลูมิเนียมออกไซด์ สำหรับป้องกันไฟฟ้าได้สูงถึง 1000 DC
  VQ015 ผิวรางวิ่งของวงแหวนในมีความโค้งสำหรับเพิ่มความสามารถในการรองรับการเยื้องแนว
  2LS* แผ่นโพลียูรีเทน (AU) แบบสัมผัสปิดกันฝุ่นที่ทั้งสองด้านของตลับลูกปืน
   

*หมายเหตุ : ใช้เฉพาะตลับลูกปืนเม็ดทรงกระบอกสองแถวเท่านั้น


Hotline : 099-469-6635
อีเมล์ : sales@tps.co.th
Line id : tps8715