BEARING & BEARING UNITS
ตลับลูกปืน ชุดตลับลูกปืน และตัวเสื้อ
MAINTENCE PRODUCTS
ผลิตภัณฑ์บำรุงรักษาตลับลูกปืน
SEALING SOLUTIONS
ระบบป้องกันการรั่วซึม
LINEAR MOTION AND MACHATRONICS
ระบบเคลื่อนที่เชิงเส้น
SKF POWER TRANSMISSION
ผลิตภัณฑ์ระบบส่งกำลังของ SKF
LUBRICATION SYSTEM
ระบบหล่อลื่นอัตโนมัติ

Select Products

BEARING & BEARING UNITS

Taper Roller Bearings
ตลับลูกปืนเม็ดเรียว

ตลับลูกปืนเม็ดเรียว

ออกแบบสำหรับการรับแรงรวมที่มีปริมาณมากโดยเฉพาะรุ่น TQ-line ที่ออกแบบมาให้ลดผลเสียของปัญหาเนื่องจากการเยื้องแนวของเพลา ช่วยให้อายุการใช้งานยาวนานโดยเฉพาะรุ่นการออกแบบ CL7C ที่มีการผลิตให้มีความแม่นยำสูง ลดแรงเสียดทานจากแรงบิด อาจออกแบบติดตั้งสองตลับชนกัน DF, DB, DT ตลับลูกปืนเม็ดเรียวถูกออกแบบมาให้เหมาะสำหรับใช้รองรับแรงรวม (แรงแนวรัศมีผสมกับแรงแนวแกนในขณะเดียวกัน)

ตลับลูกปืนเม็ดเรียวสามารถแยกชิ้นส่วนได้คือ ส่วนกรวย (CONE) ซึ่งประกอบด้วยวงแหวนในและชุดเม็ดลูกกลิ้งพร้อมรัง สามารถติดตั้งแยกอิสระจากเบ้า (CUP) วงแหวนนอกได้ ตลับลูกปืนเม็ดเรียวของ SKF ได้รับการออกแบบให้ผิวสัมผัสภายในเป็นแบบบล็อกการิทึ่ม ส่งผลให้การกระจายแรงภายในตลับลูกปืนอย่างสมบูรณ์สม่ำเสมอ และผิวสัมผัสบริเวณหน้าแปลนและปลายเม็ดเรียวด้านใหญ่ถูกออกแบบเป็นพิเศษให้เกิดการสร้างชั้นฟิล์มหล่อลื่นอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งผลที่เกิดขึ้นทำให้เพิ่มความน่าเชื่อถือในการทำงาน และทำให้ตลับลูกปืนได้รับผลกระทบจากการเยื้องแนวน้อยลง

รหัสระบุเสริมตามท้ายรหัสตลับลูกปืน
รหัสเสริมที่ใช้เพื่อระบุลักษณะพิเศษบางประการของตลับลูกปืนเม็ดเรียวของ SKF มีความหมายดังต่อไปนี้
  B มุมสัมผัสกว้างกว่าแบบมาตรฐาน
  C… ช่องว่างภายในพิเศษ ตัวเลขสองตัวหรือสามตัวที่ตามท้ายตัวอักษรนี้คือ ค่าช่องว่างภายในแนวแกนหน่วยเป็นไมครอน (µm)
  CLN ลดค่าความเผื่อความหนาของวงแหวน และความหนาทั้งหมดของตลับลูกปืนลง สอดคล้องตามมาตรฐาน ISO ความเผื่อระดับ 6X
  CL3 ความแม่นยำสอดคล้องตามมาตรฐาน ABMA ระดับ 3 สำหรับตลับลูกปืนมิติหน่วยเป็นนิ้ว
  CL7A ลักษณะการออกแบบเพื่อเพิ่มสมรรถนะการทำงานสำหรับตลับลูกปืนใช้ในเฟือง (แทนด้วย CL7C)
  CL7C ลักษณะการออกแบบเพื่อเพิ่มสมรรถนะการทำงานสำหรับตลับลูกปืนใช้ในเฟือง
  DB ตลับลูกปืนเข้าคู่แบบหันหลังชนกัน ตัวเลขที่แสดงต่อจากอักษร DB บอกถึง ลักษณะการออกแบบของแหวนคั่นกลาง
  DF ตลับลูกปืนเข้าคู่แบบหันหน้าชนกัน ตัวเลขที่แสดงต่อจากอักษร DF บอกถึง ลักษณะการออกแบบของแหวนคั่นกลาง
  DT ตลับลูกปืนเข้าคู่แบบหันตามกัน ตัวเลขที่แสดงต่อจากอักษร DT บอกถึง ลักษณะการออกแบบของแหวนคั่นกลาง
  HA1 วงแหวนนอกและวงแหวนในผลิตจากเหล็กชุบผิวแข็ง
  HA3 วงแหวนในผลิตจากเหล็กชุบผิวแข็ง
  HN1 พื้นผิวของวงแหวนในและวงแหวนนอกผ่านกระบวนการชุบแข็งพิเศษ
  HN3

พื้นผิวของวงแหวนในผ่านกระบวนการชุบแข็งพิเศษ

  J รังเหล็กอัดขึ้นรูป วางศูนย์กลางที่เม็ดลูกกลิ้ง
  P6 ค่าความแม่นยำเชิงขนาดและความแม่นยำในการหมุนอ้างอิงชั้นความแม่นยำ 6 ตามมาตรฐาน ISO
  Q รูปทรงบริเวณผิวสัมผัสและความละเอียดของพื้นผิวสัมผัสได้รับการออกแบบอย่างสมบูรณ์แบบที่สุด
  R หน้าแปลนที่วงแหวนนอก
  T ตัวอักษร T ต่อท้ายด้วยตัวเลขบอกถึง ขนาดความหนาทั้งหมดของชุดตลับลูกปืนเข้าคู่แบบหันหลังชนกันหรือแบบทันตามกัน
  TN9 รังโพลียาไมด์เสริมความแข็งแรงด้วยใยแก้วฉีดขึ้นรูปแบบหน้าต่างวางตำแหน่งที่ระดับกลางเม็ด ลูกกลิ้ง
  U. ตัวอักษร U ร่วมกับตัวเลข 1 ตัวแสดงถึงระดับความเผื่อความหนาทั้งหมดที่ลดลง
U2 มีความเผื่อความหนาทั้งหมด +0.05/0 มม.
U4 มีความเผื่อความหนาทั้งหมด +0.10/0 มม.
  W ปรับปรุงค่าความเผื่อความหนาของวงแหวน +0.05/0 มม.
  X เปลี่ยนแปลงมิติขนาดของตลับลูกปืนให้สอดคล้องกับมาตรฐาน ISO


Hotline : 099-469-6635
อีเมล์ : sales@tps.co.th
Line id : tps8715