BEARING & BEARING UNITS
ตลับลูกปืน ชุดตลับลูกปืน และตัวเสื้อ
MAINTENCE PRODUCTS
ผลิตภัณฑ์บำรุงรักษาตลับลูกปืน
SEALING SOLUTIONS
ระบบป้องกันการรั่วซึม
LINEAR MOTION AND MACHATRONICS
ระบบเคลื่อนที่เชิงเส้น
SKF POWER TRANSMISSION
ผลิตภัณฑ์ระบบส่งกำลังของ SKF
LUBRICATION SYSTEM
ระบบหล่อลื่นอัตโนมัติ

Select Products

BEARING & BEARING UNITS

ตลับลูกปืนเม็ดเรียวแถวเดี่ยวแบบจับคู่

สำหรับการจัดตั้งตลับลูกปืนเม็ดเรียวชุดเดียวไม่เพียงพอ หรือในกรณีที่ต้องการกำหนดตำแหน่งเพลาในแนวแกนทั้งสองทิศทางให้ได้ค่าการเคลื่อนที่ในแนวแกนตามต้องการ และสามารถจับคู่ได้ดังนี้

  • แบบหันหน้าชนกัน DF แนวแรงของตลับลูกปืนจะลู่เข้าสู่แกนของตลับลูกปืน แรงรุนทั้งสองทิศทางสามารถรองรับได้โดยตลับลูกปืนแต่ละตลับ 
  • แบบหันหลังชนกัน DB ในตลับลูกปืนประเภทนี้ เราจะต้องใช้วงแหวนคั่นกลางถึงสองตำแหน่งคือ คั่นระหว่างวงแหวนนอก และคั่นระหว่างวงแหวนใน ในการจัดวางลักษณะนี้แนวแรงของตลับลูกปืนจะมุ่งเข้าสู่แกนตลับลูกปืนในทิศทางออกจากตลับลูกปืน ดังนั้นการจัดตั้งในลักษณะนี้จึงจะมีความแข็งเกร็งและสามารถรับโมเมนต์ดัดได้ด้วยและสามารถรับแรงรุนได้ทั้งสองทิศทาง 
  • แบบหันตามกัน DT ชุดตลับลูกปืนที่ติดตั้งหันหน้าเรียงตามกันต้องใช้วงแหวนคั่นกลางสองวงเช่นเดียวกันคือ คั่นระหว่างวงแหวนนอก และคั่นระหว่างวงแหวนใน เนื่องจากแนวแรงของชุดตลับลูกปืนแบบนี้จะขนานกัน ดังนั้นแรงในแนวรัศมีและแรงรุน จึงได้รับการกระจายออกไปอย่างสม่ำเสมอตลอดคู่ของตลับลูกปืน และสามารถรับแรงรุนได้ทิศทางเดียวเท่านั้น และมักจะติดตั้งตลับลูกปืนแบบนี้คู่กับตลับลูกปืนชุดที่สามอีกหนึ่งชุดซึ่งจะทำให้สามารถรองรับแรงรุนได้ในทิศทางตรงกันข้าม


Hotline : 099-469-6635
อีเมล์ : sales@tps.co.th
Line id : tps8715