BEARING & BEARING UNITS
ตลับลูกปืน ชุดตลับลูกปืน และตัวเสื้อ
MAINTENCE PRODUCTS
ผลิตภัณฑ์บำรุงรักษาตลับลูกปืน
SEALING SOLUTIONS
ระบบป้องกันการรั่วซึม
LINEAR MOTION AND MACHATRONICS
ระบบเคลื่อนที่เชิงเส้น
SKF POWER TRANSMISSION
ผลิตภัณฑ์ระบบส่งกำลังของ SKF
LUBRICATION SYSTEM
ระบบหล่อลื่นอัตโนมัติ

Select Products

BEARING & BEARING UNITS

Spherical Roller Thrust Bearings
ตลับลูกปืนเม็ดโค้งกันรุน

เป็นตลับลูกปืนที่มีความแข็งแรงและมีความสามารถในการให้ตัวและยอมรับการเยื้องแนวได้ ดังนั้นตลับลูกปืนจึงสามารถใช้งานได้ ถึงแม้จะมีปัญหาการเยื้องแนวของเพลา ตลับลูกปืนถูกออกแบบมาให้สามารถรับแรงรุนในแนวแกนได้ในปริมาณที่สูง และสามารถรับแรงกดในแนวรัศมีกระทำพร้อมๆ กันได้ถึงประมาณร้อยละ 55 ของแรงรุนในแนวแกนที่กระทำพร้อมๆ กัน เป็นตลับลูกปืนที่มีอายุการใช้งานยาวนานและมีความน่าเชื่อถือสูง ถึงแม้จะนำไปใช้งานในสภาวะการทำงานที่รุนแรง

ตลับลูกปืนมีลักษณะการออกแบบที่แยกส่วนได้ ช่วยทำให้การติดตั้งเป็นเรื่องง่ายขึ้น นอกจากนั้น ยังมีตลับลูกปืนตลอดจนผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องประเภทอื่นๆ อีก เช่น

  • ตลับลูกปืนเม็ดเรียวชนิดไขว้ 
  • ตลับลูกปืนกันรุนเม็ดกลม 
  • ตลับลูกปืนกันรุนสัมผัสเชิงมุม
  • ตลับลูกปืนกันรุนเม็ดทรงกระบอก
  • ตลับลูกปืนกันรุนเม็ดเข็ม
  • ตลับลูกปืนกันรุนเม็ดโค้ง
  • ตลับลูกปืนกันรุนเม็ดเรียว 
  • ตลับลูกปืนวาย 
  • Cam Rollers Support Rollers Cam 
  • ชุดเสื้อพลัมเมอร์บล็อคอุปกรณ์บำรุงรักษา และอุปกรณ์วัดความสั่นสะเทือน
รหัสระบุเสริมตามท้ายรหัสตลับลูกปืน
รหัสเสริมที่ใช้เพื่อระบุลักษณะพิเศษบางประการของตลับลูกปืนกันรุนเม็ดโค้งของ SKF มีความหมายดังต่อไปนี้
  E ลักษณะการออกแบบภายในได้รับการปรับปรุงให้เหมาะสม และรังเป็นชนิดรังเหล็กอัดขึ้นรูปชนิดล้อมรอบเม็ดลูกกลิ้ง
  EF ลักษณะการออกแบบภายในได้รับการปรับปรุงให้เหมาะสมและรังเป็นรังเหล็กกล้าตัดกลึงขึ้นรูป
  EM ลักษณะการออกแบบภายในได้รับการปรับปรุงให้เหมาะสมและรังเป็นรังทองเหลืองตัดกลึงขึ้นรูป
  N1 ร่องบากอยู่ที่วงแหวนนอก
  N2 ร่องบากสองร่องอยู่ที่วงแหวนนอก มีตำแหน่งห่างกัน 180°
  VE447 แหวนเพลามีรูเกลียวจำนวน 3 รู บนผิวข้างของวงแหวน มีตำแหน่งห่างเท่าๆกัน ใช้เพื่อติดตั้งหูช้างสำหรับยก
  VE447E แหวนเพลามีรูเกลียวจำนวน 3 รู บนผิวข้างของวงแหวน มีตำแหน่งห่างเท่าๆกัน ใช้เพื่อติดตั้งหูช้างสำหรับยก พร้อมทั้งมีหูช้างประกอบอยู่ด้วย
  VE632 แหวนเสื้อมีรูเกลียวจำนวน 3 รู บนผิวข้างของวงแหวน มีตำแหน่งห่างเท่าๆกัน ใช้เพื่อติดตั้งหูช้างสำหรับยก


Hotline : 099-469-6635
อีเมล์ : sales@tps.co.th
Line id : tps8715