BEARING & BEARING UNITS
ตลับลูกปืน ชุดตลับลูกปืน และตัวเสื้อ
MAINTENCE PRODUCTS
ผลิตภัณฑ์บำรุงรักษาตลับลูกปืน
SEALING SOLUTIONS
ระบบป้องกันการรั่วซึม
LINEAR MOTION AND MACHATRONICS
ระบบเคลื่อนที่เชิงเส้น
SKF POWER TRANSMISSION
ผลิตภัณฑ์ระบบส่งกำลังของ SKF
LUBRICATION SYSTEM
ระบบหล่อลื่นอัตโนมัติ

Select Products

BEARING & BEARING UNITS

Lock Nuts
แป้นเกลียวล็อค

แป้นเกลียวล็อคหรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า แป้นเกลียวเพลา หรือแป้นเกลียวสวม (Shaft nut or withdrawal nut) ขึ้นอยู่ลักษณะการใช้งาน ใช้สำหรับกำหนดตำแหน่งของตลับลูกปืน และชิ้นส่วนอื่นๆบนเพลา และยังช่วยให้การติดตั้งและการถอดตลับลูกปืนบนปลอกสวมเพลาหรือเพลาเรียวทำ ได้ง่ายแป้นเกลียวล็อคของ SKF มีรูปแบบการจับยึดเพลาหลายหลายแบบดังนี้

วิธีการจับยึดแบบใช้แหวนล็อค
การใช้แหวนล็อก เป็นวิธีที่ไม่ยุ่งยาก ให้การจับยึดที่มั่นคงและเป็นอุปกรณ์จับยึดที่เชื่อถือได้ แหวนล็อคจะยึดตัวเองเข้ากับร่องสลักที่เพลา และยึดตำแหน่งของล็อคลงมายังล่องใดล่องหนึ่งของแป้นเกลี่ยว แหวนล็อกสามารถใช้กับแป้นเกลี่ยวรุ่น KM และ KML

วิธีการจับยึดแบบใช้คลิพ็อค
คลิพ็อคถูกจับยึดติดกับแป้นเกลียวล็อคด้วยสลักเกลียว ใช้ยึดตำแหน่งของแป้นเกลียวล็อคกับล็อคสลักเข้าที่เพลาเข้าด้วยกัน อุปกรณ์สำหรับจับยึดนี้สามารถใช้ได้กับแป้นเกลียวล็อครุ่น HM 30 และ HM 31

วิธีจับยึดแบบใช้สกรูล็อค
ส่วนเกลียวของแป้นเกลียวล็อคถูกกดอัดให้ติดกับเกลียวที่เพลา เพื่อป้องกันมิให้แป้นเกลียวหมุน วิธีนี้ไม่จำเป็นต้องมีแหวนล็อค หรือร่องสลักที่เพลาเพิ่มเติม แป้นเกลียวล็อคพร้อมกรูล็อคมีรหัสระบุคือ KMFE

วิธีจับยึดแบบใช้อุปกรณ์ล็อค
ชั้นสกรู (grup screw) ให้ดันชิ้นส่วนเหล็กกล้าที่ทำเหลียวเอาไว้ให้อัดแน่นอยู่กับเกลียวที่เพลา เพื่อป้องกันไม่ให้แป้นเกลียวล็อคหมุน วิธีการนี้ไม่จำเป็นต้องมีแหวนล็อค หรือล่องสลักที่เพลาเพิ่ม รหัสระบุของแป้นเกลียวล็อคพร้อมอุปกรณ์ล็อคลักษณะนี้คือ KMK

วิธีจับยึดแบบใช้หมุนล็อค หมุนล็อคกระจายอยู่บนแป้นเกลียวล็อคทั้งหมด 3 ตำแหน่งห่างกัน 120 องศา หมุนล็อคและสกรูถูกจัดอยู่ในมุมเดียวกันกับมุมเอียงของเกลียวที่กระทำต่อแกนเพลา หมุดล็อคถูกดันอัดเข้ากับเพลาโดยการขันสกรู เพื่อป้องกันมิให้แปเนเกียวหมุนได้ การติดตั้งทำให้ง่ายและไม่ต้องการแหวนล็อค หรือล่องสลักใดๆ เพื่อเติม


Hotline : 099-469-6635
อีเมล์ : sales@tps.co.th
Line id : tps8715