BEARING & BEARING UNITS
ตลับลูกปืน ชุดตลับลูกปืน และตัวเสื้อ
MAINTENCE PRODUCTS
ผลิตภัณฑ์บำรุงรักษาตลับลูกปืน
SEALING SOLUTIONS
ระบบป้องกันการรั่วซึม
LINEAR MOTION AND MACHATRONICS
ระบบเคลื่อนที่เชิงเส้น
SKF POWER TRANSMISSION
ผลิตภัณฑ์ระบบส่งกำลังของ SKF
LUBRICATION SYSTEM
ระบบหล่อลื่นอัตโนมัติ

Select Products

BEARING & BEARING UNITS

Spherical Plain And Rod Ends
ลูกปืนกาบผิวโค้งและปลายก้านสูบ

เป็นชิ้นส่วนสำเร็จรูปที่ปรับแนวได้เอง และสามารถรองรับการเยื้องแนวและการดัดแอ่นตัวของเพลาได้ทุกทิศทาง ผิวนอกของวงแหวนใน เป็นผิวโค้งนูนสอดรับกับผิวของวงแหวนนอกที่เป็นเบ้า แรงกระทำต่อกาบเพลาผิวโค้ง อาจเป็นแรงเชิงสถิต (Static) ซึ่งเกิดขึ้นขณะเพลา ไม่หมุน หรืออาจจะเป็นแรงที่เกิดขึ้นขณะเพลาหมุนไปและหมุนกลับ หรือระนาบวงแหวนในเบนไปจากระนาบวงแหวนนอกด้วยความเร็วค่อนข้างต่ำ

ประโยชน์ที่แฝงอยู่ในลักษณะการออกแบบกาบผิวโค้งคือ 

  • ความบกพร่องของการจัดแนวศูนย์เพลาหรือการเยื้องแนวเชิงมุมไม่มีผลต่อการทำงานของกาบเพลาผิวโค้ง 
  • กาบเพลาผิวโค้งสามารถรองรับการเสียรูปของชิ้นส่วนที่อยู่รอบๆ 
  • กาบเพลาผิวโค้งไม่ก่อให้เกิดความเค้นบริเวณ (Edge stress) หรือความเค้นต่อชิ้นส่วนที่อยู่รอบข้าง ต่างจากการทำงานของกาบเพลาทรงกระบอก 
  • กาบเพลาผิวโค้งสามารถเพิ่มความน่าเชื่อถือการใช้งาน ชิ้นส่วนโครงสร้างที่มีน้ำหนักเบา (Light weight construction)   
  • กาบเพลาผิวโค้งมีช่วงความเผื่อค่อนข้างกว้าง เอื้ออำนวยให้สามารถใช้งานร่วมกับโครงสร้างที่เป็นงานเชื่อมได้จึงทำให้ต้นทุนเครื่องจักรโดยรวมลดลง

รหัสระบุเสริมตามท้ายรหัสตลับลูกปืน
รหัสเสริมระบุตามท้ายที่ใช้เพื่อระบุลักษณะพิเศษบางประการของกาบเพลาผิวโค้งและปลายก้านสูบ มีความหมายดังต่อไปนี้
  E วงแหวนนอกเป็นเหล็กคาร์บอนโครเมี่ยมชุบแข็ง เช่นเดียวกับวงแหวนใน อัดจาระบีได้จากด้านข้าง
  C วงแหวนนอกเป็นทองเหลืองผสม (Sinter Bronze Composite) แหวนในเป็นเหล็กคาร์บอนโครเมี่ยมชุบแข็ง
  ES เช่นเดียวกับ E แต่มีรูสำหรับอัดสารหล่อลื่นทั้งวงแหวนนอกและใน
  ES-2LS เช่นเดียวกับ ES แต่มีแผ่นกันฝุ่นชนิดซีลขอบคู่ทั้งสองด้าน
  TGR แหวนทั้งในและนอก ทำด้วยเหล็กปลอดสนิม
  TXE-2LS แหวนในและนอกเป็นเหล็กคาร์บอนโครเมี่ยมชุบแข็ง ด้านผิวโค้งชุบสาร PTFE เทปล่อนพร้อมซีลสามชั้นขอบคู่ทั้งสองด้าน
  TXA-2LS เช่นเดียวกับ TXE-2LS เพียงแต่แหวนนอกเชื่อมติดกันด้วยอุปกรณ์พิเศษ
     
  ปลายก้านสูบ
  M ผิวสัมผัสทำด้วยเหล็กกล้าไถลบน bronze
  F ผิวสัมผัสทำด้วยเหล็กกล้าไถลบนเทปล่อน


Hotline : 099-469-6635
อีเมล์ : sales@tps.co.th
Line id : tps8715