บริษัท คอลเกต-ปาล์มโอลีฟ (ประเทศไทย) จำกัด จัดงานนิทรรศการ Factory Performance
08.3.2559

บริษัท คอลเกต-ปาล์มโอลีฟ  (ประเทศไทย) จำกัด จัดงานนิทรรศการ Factory Performance & Reliability
(FP & R) ที่โรงงานฯ ในนิคมอมตะนคร จ.ชลบุรี เมื่อวันที่  8 มีนาคม 2559 เพื่อเพิ่มพูนการเรียนรู้และประสบการณ์ ในการบำรุงรักษาเครื่องจักรอย่างมีประสิทธิภาพ บริษัท ไทยภาสิทธิ์ จำกัด โดยการสนับสนุนของ บริษัท เอส เค เอฟ (ประเทศไทย) จำกัด ได้เข้าร่วมกิจกรรม ขอขอบคุณ บจก.คอลเกตฯ

ข่าวอื่นๆ