BEARING & BEARING UNITS
ตลับลูกปืน ชุดตลับลูกปืน และตัวเสื้อ
MAINTENANCE PRODUCTS & CODITION MONITORING PRODUCTS
ผลิตภัณฑ์บำรุงรักษาตลับลูกปืน และ ผลิตภัณฑ์ตรวจสอบสภาพเครื่องจักร
SEALING SOLUTIONS
ระบบป้องกันการรั่วซึม
LINEAR MOTION AND MACHATRONICS
ระบบเคลื่อนที่เชิงเส้น
SKF POWER TRANSMISSION
ผลิตภัณฑ์ระบบส่งกำลังของ SKF
LUBRICATION SYSTEM
ระบบหล่อลื่นอัตโนมัติ
OPTIBELT
ระบบสายพาน
CROMWELL TOOLS (KENNEDY)
เครื่องมือช่าง
CUTTING TOOLS
งานเกลียว ดอกสว่าน เครื่องมือ
SEAL JET DD SERVICE
งานกลึงซีลแบบพิเศษ

Select Products

BEARING & BEARING UNITS

Deep Groove Ball Bearings (DGBB)
ตลับลูกปืนเม็ดกลมร่องลึก

ตลับลูกปืนเม็ดกลมร่องลึก

เป็นตลับลูกปืนที่ทนทานมีคุณสมบัติและความสามารถในการรับแรงรอบตัวสามารถใช้งานได้ที่ความเร็วรอบสูง และง่ายในการประกอบติดตั้งใช้งาน โดยผู้ใช้สามารถเลือกใช้ตลับลูกปืนเม็ดกลมร่องลึกแถวเดี่ยวแบบเปิด และยังสามารถเลือกใช้งานตลับลูกปืนรุ่นที่มีฝ่าปิดกันฝุ่น ซึ่งภายในตลับลูกปืนมีจาระบีบรรจุมาจากโรงงาน และไม่จำเป็นต้องมีการอัดจาระบีเพิ่มเติม (Maintenance-free)

สำหรับตลับลูกปืนเม็ดกลมรุ่นที่มีร่องหยอดเม็ดลูกกลิ้ง (Filling Slot) และตลับลูกปืนเม็ดกลมร่องลึกสองแถว เหมาะสำหรับการใช้งานที่ต้องรับแรงหนัก ตลับลูกปืนเม็ดกลมที่ผลิตจากวัสดุเหล็กปลอดสนิม (Stainless Steel) เหมาะสำหรับการใช้งานที่มีสภาวะการกัดกร่อนสูง ตลับลูกปืนเม็ดกลมที่มีรหัสระบุต่อท้าย VA201, VA208 และ VA228 เหมาะสำหรับใช้งานที่อุณหภูมิสูงถึงประมาณ 250-350 องศาเซลเซียส

ตลับลูกปืนเม็ดกลมร่องลึก

นอกจากนั้น ยังมีตลับลูกปืนที่ออกแบบให้มีร่องสำหรับใส่แหวนสปริงที่วงนอกอีกด้วย ตลับลูกปืนเม็ดกลมร่องลึก ได้ถูกนำไปใช้งานต่างๆ ค่อนข้างแพร่หลาย ตลับลูกปืนประเภทนี้แยกส่วนไม่ได้ เหมาะกับงานที่ต้องการความเร็วสูงและทนทาน โดยไม่จำเป็นต้องบำรุงรักษามาก ด้วยรางวิ่งร่องลึกที่มีความละเอียดสูง การสัมผัสระหว่างเม็ดลูกกลิ้งและรางวิ่งที่ได้รับการออกแบบมาอย่างดี ทำให้แม้ว่าในลักษณะงานที่ความเร็วสูงๆ ตลับลูกปืนเม็ดกลมร่องลึกก็สามารถรับแรงรุนได้สองทิศทาง นอกเหนือไปจากแรงในแนวรัศมี ด้วยเหตุผลเหล่านี้เองตลับลูกปืนเม็ดกลมร่องลึกจึงเป็นตลับลูกปืนที่นิยมนำไปใช้งานมากที่สุด 

จึงมีการออกแบบมาหลากหลายและหลายขนาด

  • ตลับลูกปืนแบบเปิด
  • ตลับลูกปืนพร้อมฝากันฝุ่น
  • ตลับลูกปืนพร้อมซีลยางกันฝุ่น ICOS สำหรับใช้กับน้ำมัน
  • ตลับลูกปืนพร้อมร่องแหวนล็อค

ตลับลูกปืนเม็ดกลมร่องลึกได้ถูกนำไปใช้งานต่างๆ อย่างค่อนข้างหลากหลาย ตลับลูกปืนชนิดนี้เป็นแบบแยกส่วนไม่ได้ และเหมาะกับลักษณะงานที่ต้องการความเร็วสูงและทนทาน โดยไม่จำเป็นต้องบำรุงรักษามากด้วยรางวิ่งร่องลึกที่มีความละเอียดสูง การสัมผัสระหว่างเม็ดลูกกลิ้งและรางวิ่งที่ได้รับการออกแบบมาอย่างดี ทำให้ตลับลูกปืนเม็ดกลมร่องลึกสามารถรับแรงรุนได้ทั้งสองทิศทาง นอกเหนือไปจากแรงในแนวรัศมี แม้ว่าใช้ในลักษณะงานที่ความเร็วสูงๆ ด้วยเหตุผลเหล่านี้เอง ตลับลูกปืนเม็ดกลมร่องลึกจึงเป็นตลับลูกปืนประเภทที่นิยมนำไปใช้ในงานมากที่สุด ดังนั้นจึงมีการออกแบบและผลิตออกมาหลายแบบและขนาด รวมไปถึงตลับลูกปืนเม็ดกลมร่องลึกแบบพิเศษอื่นๆ เช่น

  •   ตลับลูกปืนไฮบริด (Hybrid bearings)
  •   ตลับลูกปืนเคลือบฉนวน (Insulated bearings)
  •   ตลับลูกปืนทนความร้อนสูง (High temperature bearings)
  •   ตลับลูกปืนพร้อมสารหล่อลื่นแข็ง (Bearings with Solid oil)
  •   ตลับลูกปืนพร้อมเซนเซอร์ (Sensorized bearing)
รหัสระบุเสริมตามท้ายรหัสตลับลูกปืน
รหัสเสริมที่ใช้เพื่อระบุลักษณะพิเศษบางประการของตลับลูกปืนเม็ดร่องลึกของ SKF มีความหมายดังต่อไปนี้
  CN ช่องว่างภายในแนวรัศมีระดับปกติ โดยทั่วไปแล้วจะใช้ร่วมกับตัวอักษรข้างล่างนี้ ซึ่งจะเป็นตัวบอกว่าค่าช่องว่างภายในอยู่ในช่วงระดับใด
    H ช่วงของค่าช่องว่างภายในแคบลง และอยู่ในช่วงครึ่งบนของค่าช่องว่างภายในช่วงปกติ
    L

ช่องของค่าช่องว่างภายในแคบลง และอยู่ในช่วงครึ่งล่างของค่าช่องว่างภายในช่วงปกติ

    P เปลี่ยนช่วงของค่าช่องว่างภายใน โดยประกอบด้วยช่วงครึ่งบนของค่าช่องว่างภายในปกติบวกกับช่วงครึ่งล่างของค่าช่องว่ายภายใน C3
   

ตัวอักษร H, M, L และ P ข้างต้นสามารถใช้ร่วมกับค่าช่องว่างภายใน C2, C3, C4, และ C5 เช่น  C2H ได้ด้วย

  C2

ช่องว่างภายในแนวรัศมีระดับที่น้อยกว่าปกติ

  C3

ช่องว่างภายในแนวรัศมีระดับที่มากว่าระดับปกติ

  C4 ช่องว่างภายในแนวรัศมีระดับที่มากกว่าระดับ C3
  C5

ช่องว่างภายในแนวรัศมีระดับที่มากกว่าระดับ C4

  DB

ตลับลูกปืนเม็ดกลมร่องลึกแถวเดี่ยวจับคู่กันสำหรับติดตั้งแบบหันหลังชนหลัง (back to back)

  DF

ตลับลูกปืนเม็ดกลมร่องลึกแถวเดี่ยวจับคู่กันสำหรับติดตั้งแบบหันหน้าชนหน้า (face to face)

  DT

ตลับลูกปืนเม็ดกลมร่องลึกแถวเดี่ยวจับคู่กันสำหรับติดตั้งแบบหันตามกัน (tandem)

  E

ชุดเม็ดลูกกลิ้งได้รับการเสริมความแข็งแรง

  GJN

จาระบีโพลียูเรียที่มีค่าความเหนียวข้น NLGI ระดับ 2 และมีช่วงอุณหภูมิการใช้งานระหว่าง -30 ถึง +150°C (ปริมาณเติมจาระบีอยู่ในระดับมาตรฐาน)

  HT

จาระบีโพลียูเรียที่มีค่าความเหนียวข้น NLGI ระดับ 2 และมีช่วงอุณหภูมิการใช้งานระหว่าง -40 ถึง +150°C (ปริมาณเติมจาระบีอยู่ในระดับมาตรฐาน)

  J

รังเหล็กอัดขึ้นรูปวางตำแหน่งไว้กลางเม็ดลูกกลิ้ง

  LHT23

จาระบีลิเธียมที่มีค่าความเหนียวข้น NGLI ระดับ 2 และมีช่วงอุณหภูมิการใช้งานระหว่าง -50 ถึง +140°C (ปริมาณเติมจาระบีอยู่ในระดับมาตรฐาน)

  LT

จาระบีลิเธียมที่มีค่าความเหนียวข้น NGLI ระดับ 2 และมีช่วงอุณหภูมิการใช้งานระหว่าง -55 ถึง +110°C (ปริมาณเติมจาระบีอยู่ในระดับมาตรฐาน)

  LT10

จาระบีลิเธียมที่มีค่าความเหนียวข้น NGLI ระดับ 2 และมีช่วงอุณหภูมิการใช้งานระหว่าง -50 ถึง +90°C (ปริมาณเติมจาระบีอยู่ในระดับมาตรฐาน)

  M

รังทองเหลืองตัดกลึงขึ้นรูป วางตำแหน่งไว้กึ่งกลางเม็ดลูกกลิ้ง รังที่ทำด้วยเกรดวัสดุหรือมีแบบแตกต่างไปจากมาตรฐานระบุด้วยตัวเลขตามท้าย M เช่น M 2

  MA รังทองเหลืองตัดกลึงขึ้นรูป วางตำแหน่งไว้ชิดวงแหวนนอก
  MB

รังทองเหลืองตัดกลึงขึ้นรูป วางตำแหน่งไว้ชิดวงแหวนใน

  MT33

จาระบีลิเธียมที่มีค่าความเหนียวข้น NGLI ระดับ 3 และมีช่วงอุณหภูมิการใช้งานระหว่าง -30 ถึง +120°C (ปริมาณเติมจาระบีอยู่ในระดับมาตรฐาน)

  MT47

จาระบีลิเธียมที่มีค่าความเหนียวข้น NGLI ระดับ 2 และมีช่วงอุณหภูมิการใช้งานระหว่าง -30 ถึง +110°C (ปริมาณเติมจาระบีอยู่ในระดับมาตรฐาน)

  N ร่องสำหรับแหวนล็อคที่วงแหวนนอก
  TNH รังโพลีอีเธอร์คีโตน (PEEK) ฉีดขึ้นรูปวางตำแหน่งไว้กึ่งกลางเม็ดลูกกลิ้ง
  NR

ร่องสำหรับแหวนล็อคพร้อมด้วยแหวนล็อคที่วงแหวนนอก

  N1

รอยบากที่วงแหวนนอกที่ด้านหนึ่งของตลับลูกปืน (เพื่อใช้ในการป้องกันการหมุนของวงแหวนนอกของตลับลูกปืน)

  P5

ค่าความแม่นยำเชิงขนาดและความแม่นยำในการหมุนอ้างอิงชั้นความแม่นยำ 5 ตามมาตรฐาน ISO

  P6

ค่าความแม่นยำเชิงขนาดและความแม่นยำในการหมุนอ้างอิงชั้นความแม่นยำ 6 ตามมาตรฐาน ISO

  P52

P5 + C2

  P62

P6 + C2

  P63

P6 + C3

  RS1

แผ่นยางกันฝุ่นแบบสัมผัสทำจากยางอะคริโลไนไตร บิวทาไดอีน (NBR) พร้อมแผ่นเหล็กกล้าเสริมความแข็งแรงติดตั้งอยู่ด้านใดด้านหนึ่งของตลับลูกปืน

  RSH

แผ่นยางกันฝุ่นแบบสัมผัสทำจากยางอะคริโลไนไตร บิวทาไดอีน (NBR) พร้อมแผ่นเหล็กกล้าเสริมความแข็งแรงติดตั้งอยู่ที่ด้านใดด้านหนึ่งของตลับลูกปืน

  RSL

แผ่นยางกันฝุ่นแบบสัมผัสความเสียดทานต่ำ ทำจากยางอะคริโลไนไตร บิวทาไดอีน (NBR) พร้อมแผ่นเหล็กกล้าเสริมความแข็งแรงติดตั้งอยู่ด้านใดด้านหนึ่งของตลับลูกปืน

  RZ

แผ่นยางกันฝุ่นแบบสัมผัสความเสียดทานต่ำ ทำจากยางอะคริโลไนไตร บิวทาไดอีน (NBR) พร้อมแผ่นเหล็กกล้าเสริมความแข็งแรงติดตั้งอยู่ด้านใดด้านหนึ่งของตลับลูกปืน

  TH

รังเรซินฟีโนลิคเสริมความแข็งแรง (แบบงับลูกกลิ้ง) วางตำแหน่งไว้กึ่งกลางเม็ดลูกกลิ้ง

  TN

รังโพลียาไมด์ฉีดขึ้นรูป วางตำแหน่งไว้กึ่งกลางเม็ดลูกกลิ้ง

  TN9 รังโพลียาไมด์ 6.6 เสริมความแข็งแรงด้วยใยแก้ววางตำแหน่งไว้กึ่งกลางเม็ดลูกกลิ้ง
  VL0241

ผิวด้านนอกวงแหวนนอกตลอดจนผิวข้างของวงแหวนนอกของตลับลูกปืนได้รับการเคลือบอลูมิเนียมออกไซด์ ซึ่งสามารถกันไฟฟ้าได้สูงถึง 1000 V DC

  VL2071

ผิวรูในวงแหวนในตลอดจนผิวข้างของวงแหวนในของตลับลูกปืนได้รับการเคลือบอลูมิเนียมออกไซด์ ซึ่งสามารถกันไฟฟ้าได้สูงถึง 1000 V DC

  WT

จาระโพลียูเรีย ที่มีค่าความเหนียวข้น NGLI ระดับ 2-3 และมีช่วงอุณหภูมิการใช้งานระหว่าง -40 ถึง +160°C (ปริมาณเติมจาระบีอยู่ในระดับมาตรฐาน)

  Y

รังทองเหลืองอัดขึ้นรูป

  Z ฝาเหล็กกันฝุ่นแบบอัดขึ้นรูปปิดที่ด้านหนึ่งของตลับลูกปืน
  2RS1

แผ่นยางกันฝุ่นแบบสัมผัส ทำจากยางอะคริโลไนไตร บิวทาไดอีน (NBR) พร้อมแผ่นเหล็กกล้าเสริมความแข็งแรงติดตั้งอยู่ทั้งสองด้านของตลับลูกปืน

  2RSH

แผ่นยางกันฝุ่นแบบสัมผัส ทำจากยางอะคริโลไนไตร บิวทาไดอีน (NBR) พร้อมแผ่นเหล็กกล้าเสริมความแข็งแรงติดตั้งอยู่ทั้งสองด้านของตลับลูกปืน

  2RSL

แผ่นยางกันฝุ่นแบบสัมผัส ความเสียดทานต่ำ ทำจากยางอะคริโลไนไตร บิวทาไดอีน (NBR) พร้อมแผ่นเหล็กกล้าเสริมความแข็งแรงติดตั้งอยู่ทั้งสองด้านของตลับลูกปืน

  2RZ

แผ่นยางกันฝุ่นแบบความเสียดทานต่ำ ทำจากยางอะคริโลไนไตร บิวทาไดอีน (NBR) พร้อมแผ่นเหล็กกล้าเสริมความแข็งแรงติดตั้งอยู่ทั้งสองด้านของตลับลูกปืน

  2Z

ฝาเหล็กกันฝุ่นแบบ Z ติดตั้งอยู่ทั้งสองด้านของตลับลูกปืน


Hotline : 099-469-6635 | อีเมล์ : sales@tps.co.th | Line OA : @skf_tps1992