BEARING & BEARING UNITS
ตลับลูกปืน ชุดตลับลูกปืน และตัวเสื้อ
MAINTENANCE PRODUCTS & CODITION MONITORING PRODUCTS
ผลิตภัณฑ์บำรุงรักษาตลับลูกปืน และ ผลิตภัณฑ์ตรวจสอบสภาพเครื่องจักร
SEALING SOLUTIONS
ระบบป้องกันการรั่วซึม
LINEAR MOTION AND MACHATRONICS
ระบบเคลื่อนที่เชิงเส้น
SKF POWER TRANSMISSION
ผลิตภัณฑ์ระบบส่งกำลังของ SKF
LUBRICATION SYSTEM
ระบบหล่อลื่นอัตโนมัติ
OPTIBELT
ระบบสายพาน
CROMWELL TOOLS (KENNEDY)
เครื่องมือช่าง
CUTTING TOOLS
งานเกลียว ดอกสว่าน เครื่องมือ
SEAL JET DD SERVICE
งานกลึงซีลแบบพิเศษ

Select Products

BEARING & BEARING UNITS

Angular Contact Ball Bearings
ตลับลูกปืนเม็ดกลมสัมผัสเชิงมุม

ตลับลูกปืนเม็ดกลมสัมผัสเชิงมุม

เป็นตลับลูกปืนที่ออกแบบมาให้เหมาะสำหรับการรับแรงรวมที่เกิดจากแรงในแนวรัศมีและแรงในแนวแกนกระทำกับตลับลูกปืนนพร้อมกัน และเป็นตลับลูกปืนที่ช่วยเพิ่มความแข็งแกร่งของเพลา นอกจากนั้น ตลับลูกปืนเม็ดกลมสัมผัสเชิงมุมสองแถวยังมีรุ่นที่มีฝาปิดกันฝุ่นให้เลือกใช้งาน และช่วยทำให้การออกแบบเครื่องจักรง่ายขึ้น เนื่องจากตลับลูกปืนสามารถกำหนดตำแหน่งของเพลาได้ทั้งสองทิศทาง และยังมีตลับลูกปืนเม็ดกลมสัมผัสเชิงมุมสี่จุด ช่วยลดพื้นที่ที่จำเป็นของตลับลูกปืนสำหรับลักษณะการใช้งานที่มีแรงรุนในแนวแกนเกิดขึ้นทั้งสองทิศทาง ตลับลูกปืนเม็ดกลมสัมผัสเชิงมุมของ SKF ได้รับการผลิตออกมาหลายแบบและขนาด

แบบที่มักใช้ในงานวิศวกรรมทั่วไป เช่น

  • ตลับลูกปืนเม็ดกลมสัมผัสเชิงมุมแถวเดี่ยว (Single row angular contact ball bearings)
  • ตลับลูกปืนเม็ดกลมสัมผัสเชิงมุมสองแถว (Double row angular contact ball bearings)
  • ตลับลูกปืนเม็ดกลมสัมผัสสี่จุด (Four-point contact ball bearings)
  • ลูกกลิ้งแคมสองแถว (Double row cam roller)
รหัสระบุเสริมตามท้ายรหัสตลับลูกปืน
รหัสเสริมที่ใช้เพื่อระบุลักษณะพิเศษบางประการของตลับลูกปืนเม็ดกลมสัมผัสเชิงมุมแบบแถวเดี่ยวของ SKF มีความหมายดังต่อไปนี้
  A มุมสัมผัส 30°
  AC มุมสัมผัส 25°
  B มุมสัมผัส 40°
  CA ตลับลูกปืนสำหรับจับคู่แบบอิสระ เมื่อติดตั้งจับคู่แบบหันหลังชนกันหรือหน้าชนกันระดับช่องว่างภายในแนวแกนจะมีขนาดแคบกว่าระดับปกติ (CB)
  CB ตลับลูกปืนสำหรับจับคู่แบบอิสระ เมื่อติดตั้งจับคู่แบบหันหลังชนกันหรือหันหน้าชนกัน ระดับช่องว่างภายในแนวแกนจะมีขนาดปกติ
  CC ตลับลูกปืนสำหรับจับคู่แบบอิสระ เมื่อติดตั้งจับคู่แบบหันหลังชนกันหรือหันหน้าชนกัน ระดับช่องว่างภายในแนวแกนจะมีขนาดกว้างกว่าระดับปกติ (CB)
  DB ตลับลูกปืนสองตลับติดตั้งจับคู่แบบหันหลังชนกัน
  DF

ตลับลูกปืนสองตลับติดตั้งจับคู่แบบหันหน้าชนกัน

  DT

ตลับลูกปืนสองตลับติดตั้งจับคู่แบบหันตามกัน

  E ลักษณะการออกแบบภายในที่ดัดแปลงให้ตลับลูกปืนมีประสิทธิภาพการทำงานสูงสุด
  F รังเหล็กกลึงขึ้นรูป วางตำแหน่งไว้กลางเม็ดลูกกลิ้ง
  GA

ตลับลูกปืนสำหรับจับคู่แบบสากล เมื่อติดตั้งจับคู่แบบหลังชนหลังหรือหน้าชนหน้า จะมีระยะพรีโหลดน้อย

  GB

ตลับลูกปืนสำหรับจับคู่แบบสากล เมื่อติดตั้งจับคู่แบบหลังชนหลังหรือหน้าชนหน้า จะมีระยะพรีโหลดปานกลาง

  J รังเหล็กอัดขึ้นรูป วางตำแหน่งไว้กลางเม็ดลูกกลิ้ง
  M รังทองเหลืองกลึงขึ้นรูป วางตำแหน่งไว้กลางเม็ดลูกกลิ้งรังที่มีแบบแตกต่างไปจากมาตรฐานจะระบุด้วยตัวเลขตามท้าย เช่น M1
  N1 มีร่องบาก 1 ร่องที่วงแหวนนอก ด้านที่หนากว่า
  N2 มีร่องบาก 2 ร่อง ตำแหน่งห่างกัน 180° ที่วงแหวนนอก ด้านที่หนากว่า
  P รังโพลีมาไมด์ 6.6 เสริมความแข็งแรงด้วยใยแก้วขึ้นรูปแบบหน้าต่างวางตำแหน่งไว้กลางเม็ดลูก
  P5

ค่าความแม่นยำเชิงขนาดและความแม่นยำในการหมุนอ้างอิงชั้นความแม่นยำ 5 ตามมาตรฐาน ISO

  P6 ค่าความแม่นยำเชิงขนาดและความแม่นยำในการหมุนอ้างอิงชั้นความแม่นยำ 6 ตามมาตรฐาน ISO
  W64 สารหล่อลื่นในรูปของแข็ง (solid oil)
  Y รังทองเหลืองอัดขึ้นรูปแบบหน้าต่าง วางตำแหน่งไว้กลางเม็ดลูกกลิ้ง


รหัสระบุเสริมตามท้ายรหัสตลับลูกปืน
รหัสเสริมที่ใช้เพื่อระบุลักษณะพิเศษบางประการของตลับลูกปืนเม็ดกลมสัมผัสเชิงมุมแบบสองแถวของ SKF มีความหมายดังต่อไปนี้
  A ไม่มีร่องหยอดเม็ดลูกกลิ้ง
  CB ช่องว่างในแนวแกนผ่านการควบคุม
  C2 ค่าช่องว่างภายในตามแนวแกนของตลับลูกปืนต่ำกว่าระดับปกติ (CN)
  C3 ค่าช่องว่างภายในตามแนวแกนของตลับลูกปืนสูงกว่าระดับปกติ (CN)
  D วงแหวนในแยกเป็นสองชิ้น
  J1 รังเหล็กกล้าอัดขึ้นรูป วางตำแหน่งไว้กึ่งกลางเม็ดลูกกลิ้ง
  M รังทองเหลืองกลึงขึ้นรูป วางตำแหน่งไว้กึ่งกลางเม็ดลูกกลิ้ง
  MA รังทองเหลืองตัดกลึงขึ้นรูป วางตำแหน่งไว้ชิดวงแหวนนอก
  MT33

บรรจุจาระบีลิเธียม ช่วงอุณหภูมิการใช้งาน –30° ถึง +120°C

  N

ร่องสำหรับใส่แหวนล็อคที่วงแหวนนอก

  NR ร่องสำหรับใส่แหวนล็อคพร้อมแหวนล็อคอยู่ที่วงแหวนนอก
  P5

ค่าความแม่นยำเชิงขนาดและความแม่นยำในการหมุน อ้างอิงชั้นความแม่นยำ 5 ตามมาตรฐาน ISO

  P6 ค่าความแม่นยำเชิงขนาดและความแม่นยำในการหมุน อ้างอิงชั้นความแม่นยำ 6 ตามมาตรฐาน ISO
  P62 P6 + C2
  P63 P6 + C3
  TN9 รังโพลียาไมด์ 6.6 เสริมความแข็งแรงด้วยใยแก้ว วางตำแหน่งที่กึ่งกลางเม็ดลูกกลิ้ง
  2RS1

แผ่นซีลกันฝุ่นแบบสัมผัสทำจากยางอะคริโลไนโตร บิวทาไดอีน (NBR) พร้อมแผ่นเหล็กกล้าเสริมความแข็งแรงติดตั้งอยู่ทั้งสองด้านของตลับลูกปืน

  2Z

ฝาเหล็กปิดกันฝุ่นติดตั้งอยู่ทั้งสองด้านของตลับลูกปืนรหัสระบุเสริมตามท้ายรหัสตลับลูกปืน
รหัสเสริมที่ใช้เพื่อระบุลักษณะพิเศษบางประการของตลับลูกปืนเม็ดกลมสัมผัสสี่จุดของ SKF มีความหมายดังต่อไปนี้
  B20 ความกว้างของตลับลูกปืนมีช่วงค่าความเผื่อแคบลง
  C2

ช่องว่างภายในแนวแกนของตลับลูกปืนต่ำกว่าระดับปกติ (CN)

  C2H

ช่วงของค่าช่องว่างภายในตามแนวแกนแคบลง และอยู่ในช่วงครึ่งบนของค่าช่องว่างภายในระดับ C2

  C2L

ช่วงของค่าช่องว่างภายในตามแนวแกนแคบลง และอยู่ในช่วงครึ่งล่างของค่าช่องว่างภายในระดับ C2

  C3 ค่าช่องว่างภายในตามแนวแกนของตลับลูกปืนสูงกว่าระดับปกติ (CN)
  C4 ค่าช่องว่างภายในตามแนวแกนของตลับลูกปืนสูงกว่า C3
  CNL

ช่วงของค่าช่องว่างภายในตามแนวแกนแคบลง และอยู่ในช่วงครึ่งล่างของค่าช่องว่างภายในระดับปกติ CN

  FA รังเหล็กกลึงขึ้นรูป วางตำแหน่งไว้ชิดวงแหวนนอก
  MA รังทองเหลืองกลึงขึ้นรูป วางตำแหน่งไว้ชิดวงแหวนนอก
  N2 ร่องบากสองร่องอยู่ที่ด้านใดด้านหนึ่งของวงแหวนนอก มีตำแหน่งห่างกัน 180°
  PHA รังโพลีอีเธอร์อีเธอร์คีโตน (PEEK) ฉีดขึ้ยรูปพร้อมร่องป้อนสารหล่อลื่นในผิวนำร่อง วางตำแหน่งไว้ชิดวงแหวนนอก
  P6

ค่าความแม่นยำเชิงขนาดและความแม่นยำในการหมุนอ้างอิงชั้นความแม่นยำ 6 ตามมารตฐาน ISO

  P63 P6 + C3
  P64 P6 + C4
  S1 วงแหวนของตลับลูกปืนได้รับการอบชุบให้มีขนาดคงที่สำหรับใช้งานได้ถึงอุณหภูมิ +200°C
  344524 C2H + CNL


Hotline : 099-469-6635 | อีเมล์ : sales@tps.co.th | Line OA : @skf_tps1992