BEARING & BEARING UNITS
ตลับลูกปืน ชุดตลับลูกปืน และตัวเสื้อ
MAINTENANCE PRODUCTS & CODITION MONITORING PRODUCTS
ผลิตภัณฑ์บำรุงรักษาตลับลูกปืน และ ผลิตภัณฑ์ตรวจสอบสภาพเครื่องจักร
SEALING SOLUTIONS
ระบบป้องกันการรั่วซึม
LINEAR MOTION AND MACHATRONICS
ระบบเคลื่อนที่เชิงเส้น
SKF POWER TRANSMISSION
ผลิตภัณฑ์ระบบส่งกำลังของ SKF
LUBRICATION SYSTEM
ระบบหล่อลื่นอัตโนมัติ
OPTIBELT
ระบบสายพาน
CROMWELL TOOLS (KENNEDY)
เครื่องมือช่าง
CUTTING TOOLS
งานเกลียว ดอกสว่าน เครื่องมือ
SEAL JET DD SERVICE
งานกลึงซีลแบบพิเศษ

Select Products

BEARING & BEARING UNITS

Cylindrical Roller Bearings
ตลับลูกปืนเม็ดทรงกระบอก

ตลับลูกปืนเม็ดทรงกระบอก

สามารถใช้รองรับแรงกดในแนวรัศมีที่มีปริมาณมาก และเหมาะกับลักษณะงานที่มีความเร็วรอบสูง ตลับลูกปืนเม็ดทรงกระบอกแถวเดี่ยวรุ่นการออกแบบ EC-design ที่ได้รับการออกแบบโครงสร้างภายในใหม่ ช่วยเพิ่มความสามารถรับแรงกดในแนวรัศมีและแรงรุนในแนวแกนให้สูงขึ้น ลดผลเสียที่เกิดจากปัญหาการเยื้องแนวของเพลา ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพความสามารถในการหล่อลื่นตลับลูกปืน รุ่นส่วนประกอบสมบูรณ์ (Full Complement) เป็นตลับลูกปืนที่ไม่มีรังเป็นองค์ประกอบ บรรจุด้วยเม็ดลูกกลิ้งอยู่เต็มจำนวน เหมาะสำหรับลักษณะการใช้งานที่ต้องการความสามารถในการรับแรงในแนวรัศมีที่สูงมากๆ แต่ความเร็วใช้งานปานกลาง

ตลับลูกปืนเม็ดทรงกระบอกของ SKF จะมีหัวใจหลักสำคัญอยู่ที่เม็ดลูกกลิ้ง ด้วยรูปทรงล็อกการิทึ่ม (Logarithmic Profile) ทำให้การกระจายความเค้นในแนวรับแรงของตลับลูกปืนเป็นไปอย่างเหมาะสมที่สุด พื้นผิวได้รับการออกแบบให้สามารถสร้างชั้นฟิล์มได้สูงสุดและช่วยให้การกลิ้งของลูกกลิ้งทรงกระบอกเป็นไปอย่างเหมาะสม SKF มีการผลิตตลับลูกปืนเม็ดทรงกระบอกแบบมาตรฐาน และชนิดอื่นๆ เช่น ตลับลูกปืนเม็ดทรงกระบอกความแม่นยำสูงที่เป็นโลหะ หรือที่เป็นไฮบริด ทั้งแถวเดียวและสองแถว, ชุดตลับลูกปืนเม็ดทรงกระบอกสำหรับล้อรถไฟ และมอเตอร์ฉุดลากของรถไฟ ตลับลูกปืนเม็ดทรงกระบอกสองแถวแบบเปิดและปิดสำหรับอุตสาหกรรมกระดาษ ตลับลูกปืนสำหรับเครื่องรีดโลหะชนิดรีดเย็น และชุดตลับลูกปืนสำหรับใช้ในโรงงานเตาอบแบบต่อเนื่อง


ตลับลูกปืนแบบมาตรฐาน สำหรับตลับลูกปืนเม็ดทรงกระบอกแถวเดี่ยว ลูกกลิ้งทรงกระบอกจะถูกนำร่องอยู่ระหว่างหน้าแปลนบนวงแหวนหนึ่งของตลับลูกปืน หน้าแปลนนี้ได้รับการออกแบบและผ่านการเจียระไนผิวมาเป็นพิเศษ เป็นการพัฒนาความสามารถในการหล่อลื่น ลดความเสียดทาน ส่งผลให้อุณหภูมิระหว่างการทำงานไม่สูง

วงแหวนที่มีหน้าแปลนพร้อมด้วยเม็ดลูกกลิ้งและรังสามารถแยกออกจากอีกวงแหวนหนึ่งได้ ช่วยให้การติดตั้งและการถอดทำได้ง่ายโดยเฉพาะในกรณีที่ต้องสวมแน่นทั้งวงแหวนนอกและวงแหวนใน ตลับลูกปืนเม็ดทรงกระบอกแถวเดี่ยวของ SKF ผลิตออกมาหลายรูปแบบที่แตกต่างกันออกไป และที่ได้รับความนิยมมีดังนี้

  • แบบ NU มีหน้าแปลนสองหน้าแปลนติดเป็นชิ้นเดียวกันกับวงแหวนนอก ที่วงแหวนในไม่มีหน้าแปลน สามารถรองรับการขยายตัวของเพลาในแนวแกนสัมพันธ์กับตัวเสื้อทั้งสองทิศทาง
  • แบบ N มีหน้าแปลนสองหน้าแปลนติดเป็นชิ้นเดียวกันกับวงแหวนใน ที่วงแหวนนอกไม่มีหน้าแปลน สามารถรองรับการขยายตัวของเพลาในแนวแกนสัมพันธ์กับตัวเสื้อทั้งสองทิศทาง 
  • แบบ NJ มีหน้าแปลนสองหน้าแปลนติดเป็นชิ้นเดียวกันกับวงแหวนนอก และมีหน้าแปลนหนึ่งหน้าแปลนติดเป็นชิ้นเดียวกันกับวงแหวนใน ตลับลูกปืนนี้สามารถกำหนดตำแหน่งเพลาในแนวแกนได้หนึ่งทิศทาง
  • แบบ NUP มีหน้าแปลนสองหน้าติดเป็นชิ้นเดียวกันกับวงแหวนนอกมีหนึ่งหน้าแปลนติดเป็นชิ้นเดียวกันกับวงแหวนในและมีหน้าแปลนแบบถอดได้อีกหนึ่งหน้าแปลน ตลับลูกปืนนี้ออกแบบให้สามารถใช้เป็นตลับลูกปืนกำหนดตำแหน่งเพื่อใช้ในการยึดเพลาในแนวแกนทั้งสองทิศทาง
รหัสระบุเสริมตามท้ายรหัสตลับลูกปืน
รหัสเสริมที่ใช้เพื่อระบุลักษณะพิเศษบางประการของตลับลูกปืนเม็ดทรงกระบอกของ SKF มีความหมายดังต่อไปนี้
  CN ช่องว่างภายในแนวรัศมีระดับปกติ โดยทั่วไปแล้วจะใช้ร่วมกับตัวอักษรข้างล่างนี้ ซึ่งจะเป็นตัวบอกว่าค่าช่องว่างภายในอยู่ในช่วงระดับใด
H ช่วงของค่าช่องว่างภายในแคบลง และอยู่ในช่วงครึ่งบนของค่าช่องว่างภายในช่วงปกติ
L ช่วงของค่าช่องว่างภายในแคบลง และอยู่ในช่วงครึ่งล่างของค่าช่องว่างภายในช่วงปกติ
ตัวอักษร H และ L ข้างต้นสามารถใช้ร่วมกับค่าช่องว่างภายใน C2, C3, C4, และ C5 ได้ด้วย
  CV* ปรับปรุงการออกแบบภายใน, ชุดตลับลูกปืนพร้อมส่วนประกอบสมบูรณ์
  C2 ช่องว่างภายในแนวรัศมีระดับที่น้อยกว่าปกติ
  C3 ช่องว่างภายในแนวรัศมีระดับที่มากกว่าระดับปกติ
  C4 ช่องว่างภายในแนวรัศมีระดับที่มากกว่าระดับปกติ C3
  C5 ช่องว่างภายในแนวรัศมีระดับที่มากกว่าระดับปกติ C4
  EC การออกแบบภายในผ่านการปรับปรุงให้มีสมรรรถนะการทำงานสูงสุด ประกอบด้วยจำนวน หรือขนาดเม็ดลูกกลิ้งที่มากขึ้น พร้อมปรับปรุงผิวสัมผัสบริเวณหน้าแปลนและปลายเม็ดลูกกลิ้ง
  HA1 วงแหวนในและวงแหวนนอกผลิตจากเหล็กชุบผิวแข็ง (case-hardening steel)
  HA3 วงแหวนในผลิตจากเหล็กชุบผิวแข็ง (case-hardening steel)
  HB1 วงแหวนในและวงแหวนนอกผ่านการชุบแข็งด้วยกระบวนการเบนไนท์  (bainite hardening)
  HN1 พื้นผิวของวงแหวนในและวงแหวนนอกผ่านกระบวนการชุบแข็งพิเศษ
  J รังเหล็กอัดขึ้นรูป วางตำแหน่งไว้กึ่งกลางเม็ดลูกกลิ้ง
  K รูในเป็นรูเดียว (อัตราเรียว 1:12)
  L4B* พื้นผิวของวงแหวนของตลับลูกปืนและเม็ดลูกกลิ้งได้รับการเคลือบมาเป็นพิเศษ
  L5B* พื้นผิวของเม็ดลูกกลิ้งได้รับการเคลือบมาเป็นพิเศษ
  M รังทองเหลืองสองชิ้นตัดกลึงขึ้นรูป วางตำแหน่งไว้กึ่งกลางเม็ดลูกกลิ้ง
  MA รังทองเหลืองสองชิ้นตัดกลึงขึ้นรูป วางตำแหน่งไว้ชิดวงแหวนนอก
  MB รังทองเหลืองสองชิ้นตัดกลึงขึ้นรูป วางตำแหน่งไว้ชิดวงแหวนใน
  ML รังทองเหลืองชิ้นเดียวตัดกลึงขึ้นรูปแบบหน้าต่าง วางตำแหน่งไว้ชิดวงแหวนในหรือวงแหวนนอก
  MP รังทองเหลืองชิ้นเดียวตัดกลึงขึ้นรูปแบบหน้าต่างมี pockets วางตำแหน่งไว้ชิดวงแหวนในหรือวงแหวนนอก
  MR รังทองเหลืองชิ้นเดียวตัดกลึงขึ้นรูปแบบหน้าต่าง วางตำแหน่งไว้กึ่งกลางเม็ดลูกกลิ้ง
  N ร่องแหวนล็อคที่วงแหวนนอกของตลับลูกปืน
  NR ร่องแหวนล็อคที่วงแหวนนอกของตลับลูกปืน พร้อมแหวนล็อค
  N1 ร่องบากกำหนดตำแหน่งหนึ่งร่องที่ด้านข้างของตลับลูกปืน
  N2 ร่องบากกำหนดตำแหน่งสองร่องอยู่ตรงข้ามกัน 180° ที่ด้านข้างด้านหนึ่งของตลับลูกปืน
  P รังโพลีนาไมด์ 6.6 ฉีดขึ้นรูปเสริมความแข็งแรงด้วยใยแก้ว วางตำแหน่งที่กึ่งกลางเม็ดลูกกลิ้ง
  PH รัง PEEK ฉีดขึ้นรูป วางตำแหน่งไว้กึ่งกลางวงแหวนนอก
  PHA รัง PEEK ฉีดขึ้นรูป วางตำแหน่งไว้ชิดวงแหวนนอก
  S1

มิติขนาดของวงแหวนมีความเสถียร สำหรับใช้งานได้ที่อุณหภูมิสูงถึง +200°C

  S2 มิติขนาดของวงแหวนมีความเสถียร สำหรับใช้งานได้ที่อุณหภูมิสูงถึง +250°C
  V* ตลับลูกปืนพร้อมส่วนประกอบสมบูรณ์ (ไม่มีรัง)
  VA301 ตลับลูกปืนสำหรับมอเตอร์ฉุดลากในรถไฟ
  VA305 VA301 + ผ่านกระบวนการตรวจสอบแบบพิเศษ
  VA3091 VA301 + VL0241
  VA350 ตลับลูกปืนสำหรับใช้ในล้อรถไฟ
  VA820 ตลับลูกปืนสำหรับใช้ในล้อรถไฟ ตามมาตรฐาน EN 12080:1998 ประเภท 1
  VC025 ตลับลูกปืนที่รางวิ่งมีคุณสมบัติในการป้องกันการสึกหรอเป็นพิเศษ สำหรับลักษณะงานที่สภาวะแวดล้อมมีความสกปรกมาก
  VH

ตลับลูกปืนพร้อมส่วนประกอบสมบูรณ์ (ไม่มีรัง), ประคองเม็ดลูกกลิ้งได้ในตัวเอง (self-retaining)

  VL0241 ผิวนอกของวงแหวนนอกได้รับการเคลือบฉนวนอลูมิเนียมออกไซด์ สำหรับป้องกันไฟฟ้าได้สูงถึง 1000 V DC
  VL2071 ผิวรูในของวงแหวนในได้รับการเคลือบฉนวนอลูมิเนียมออกไซด์ สำหรับป้องกันไฟฟ้าได้สูงถึง 1000 DC
  VQ015 ผิวรางวิ่งของวงแหวนในมีความโค้งสำหรับเพิ่มความสามารถในการรองรับการเยื้องแนว
  2LS* แผ่นโพลียูรีเทน (AU) แบบสัมผัสปิดกันฝุ่นที่ทั้งสองด้านของตลับลูกปืน
   

*หมายเหตุ : ใช้เฉพาะตลับลูกปืนเม็ดทรงกระบอกสองแถวเท่านั้น


Hotline : 099-469-6635 | อีเมล์ : sales@tps.co.th | Line OA : @skf_tps1992