BEARING & BEARING UNITS
ตลับลูกปืน ชุดตลับลูกปืน และตัวเสื้อ
MAINTENANCE PRODUCTS & CODITION MONITORING PRODUCTS
ผลิตภัณฑ์บำรุงรักษาตลับลูกปืน และ ผลิตภัณฑ์ตรวจสอบสภาพเครื่องจักร
SEALING SOLUTIONS
ระบบป้องกันการรั่วซึม
LINEAR MOTION AND MACHATRONICS
ระบบเคลื่อนที่เชิงเส้น
SKF POWER TRANSMISSION
ผลิตภัณฑ์ระบบส่งกำลังของ SKF
LUBRICATION SYSTEM
ระบบหล่อลื่นอัตโนมัติ
OPTIBELT
ระบบสายพาน
CROMWELL TOOLS (KENNEDY)
เครื่องมือช่าง
CUTTING TOOLS
งานเกลียว ดอกสว่าน เครื่องมือ
SEAL JET DD SERVICE
งานกลึงซีลแบบพิเศษ

Select Products

BEARING & BEARING UNITS

Spherical Roller Bearings
ตลับลูกปืนเม็ดโค้งสองแถว

ตลับลูกปืนเม็ดโค้งสองแถว

เป็นตลับลูกปืนที่แข็งแรงทนทานและมีความสามารถรองรับการเยื้องแนวของเพลา ให้ประโยชน์ในเรื่องความน่าเชื่อถือในการใช้งานที่สูงและอายุการใช้งานที่ยาวนาน แม้ภายใต้สภาวะการใช้งานที่ต้องรับแรงในปริมาณที่สูงมาก เป็นตลับลูกปืนที่ใช้งานได้ทั้งแบบติดตั้งใช้งานบนปลอกปรับขนาดเพลา หรือปลอกสวมเพลาประกอบในตัวเสื้อพลัมเมอร์บล็อคสำหรับการออกแบบลักษณะการประกอบติดตั้งใช้งานตลับลูกปืนที่ประหยัด ตลับลูกปืนเม็ดโค้งสองแถวของ SKF มีผลิตทั้งแบบรูในเป็นทรงกระบอกและแบบรูเรียว

ตลับลูกปืนเม็ดโค้งสองแถว SKF รุ่นมาตรฐานประกอบด้วย

  • ตลับลูกปืนแบบเปิด 
  • ตลับลูกปืนแบบมีฝาปิดกันฝุ่น
  • ตลับลูกปืนสำหรับงานที่มีความสั่นสะเทือน

รหัสระบุเสริมตามท้ายรหัสตลับลูกปืน
รหัสเสริมที่ใช้เพื่อระบุลักษณะพิเศษบางประการของตลับลูกปืนเม็ดเข็มโค้งสองแถวของ SKF มีความหมายดังต่อไปนี้
  C2 ค่าช่องว่างภายในตามแนวรัศมี น้อยกว่า ปกติ
  C3 ค่าช่องว่างภายในตามแนวรัศมี มากกกว่า ปกติ
  C4 ค่าช่องว่างภายในตามแนวรัศมี มากกกว่า C3
  C5 ค่าช่องว่างภายในตามแนวรัศมี มากกกว่า C4
  C08 ความแม่นยำในการหมุนสูงขึ้นอยู่ในระดับความเผื่อของ ISO ระดับ 5
  C083 C08 + C3
  C084 C08 + C4
  2CS มีฝาปิดกันฝุ่นแบบสัมผัสทั้งสองด้านทำด้วยวัสดุยาง acrylonitrile butadiene (NBR) เสริมความแข็งแรงด้วยแผ่นเหล็กกล้ามีแถบพลาสติกปิดร่องและรู 3 รูบนวงแหวนนอก, หล่อลื่นด้วยจาระบีชนิดรองรับแรงกดสูง
  2CS2 มีฝาปิดกันฝุ่นแบบสัมผัสทั้งสองด้านทำด้วยวัสดุยาง Fluoro (FKM) เสริมความแข็งแรงด้วยแผ่นเหล็กกล้า มีแถบพลาสติกปิดร่องและรู 3 รู บนวงแหวนนอก หล่อลื่นด้วยจาระบีชนิดโพลียูเรียทนอุณหภูมิสูง
  2CS5 มีฝาปิดกันฝุ่นแบบสัมผัสทั้งสองด้านทำด้วยวัสดุยาง Hydrogenated acrylonitrile butadiene (HNBR) เสริมความแข็งแรงด้วยแผ่นเหล็กกล้า ลักษณะพิเศษอื่นๆ นอกเหนือจากนี้เหมือนกันแบบ 2CS2
  HA3 วงแหวนในผ่านการชุบแข็งแบบ Case-hardening
  K รูของวงแหวนในเป็นรูเรียว อัตราส่วน 1:12
  K30 รูของวงแหวนในเป็นรูเรียว อัตราส่วน 1:30
  P5 ค่าความแม่นยำเชิงขนาดและความแม่นยำในการหมุนอยู่ในระดับความเผื่อของ ISO ระดับ 5
  P6 ค่าความแม่นยำเชิงขนาดและความแม่นยำในการหมุนอยู่ในระดับความเผื่อของ ISO ระดับ 6
  P62 P6 + C2
  VA405 ตลับลูกปืนสำหรับงานที่มีความสั่นสะเทือน และมีรังที่ได้รับการชุบแข็ง
  VA406 VA405 และรูในของตลับลูกปืนเคลือบสาร PTFE
  VE552(E) ผิวข้างของวงแหวนนอกด้านหนึ่งมีรูเกลียวจำนวน 3 รู อยู่ห่างเท่าๆกัน เพื่อความสะดวกในการยกตลับลูกปืนตัวอักษร E หมายความว่า มีหูช้างสำหรับยกติดมาพร้อมกับตลับลูกปืนด้วย
  VE553(E) เช่นเดียวกับ VE552 แต่มีรูเกลียวทั้งสองด้าน
  VG114 รังเหล็กกล้าอัดขึ้นรูป ชุบผิวแข็ง
  VQ424 ความแม่นยำในการหมุนดีกว่า C08
  VT143

บรรจุจาระบีชนิดรับแรกกดสูง อ้างอิงตามตารางในคู่มือตลับลูกปืน

  W ไม่มีร่องและรูรอบวงแหวนนอก
  W20 มีรูจำนวน 3 รูเพื่อป้อนสารหล่อลื่นรอบวงแหวนนอก
  W26 มีรูจำนวน 6 รูเพื่อป้อนสารหล่อลื่นรอบวงแหวนใน
  W33 มีร่องและรูจำนวน 3 รู เพื่อป้อนสารหล่อลื่น รอบวงแหวนนอก
  W64 บรรจุสารหล่อลื่นชนิดแข็ง (solid oil)
  W77 มีการอุดรูป้อนสารหล่อลื่นของแบบ W33
  W513 W26 + W33


Hotline : 099-469-6635 | อีเมล์ : sales@tps.co.th | Line OA : @skf_tps1992