BEARING & BEARING UNITS
ตลับลูกปืน ชุดตลับลูกปืน และตัวเสื้อ
MAINTENANCE PRODUCTS & CODITION MONITORING PRODUCTS
ผลิตภัณฑ์บำรุงรักษาตลับลูกปืน และ ผลิตภัณฑ์ตรวจสอบสภาพเครื่องจักร
SEALING SOLUTIONS
ระบบป้องกันการรั่วซึม
LINEAR MOTION AND MACHATRONICS
ระบบเคลื่อนที่เชิงเส้น
SKF POWER TRANSMISSION
ผลิตภัณฑ์ระบบส่งกำลังของ SKF
LUBRICATION SYSTEM
ระบบหล่อลื่นอัตโนมัติ
OPTIBELT
ระบบสายพาน
CROMWELL TOOLS (KENNEDY)
เครื่องมือช่าง
CUTTING TOOLS
งานเกลียว ดอกสว่าน เครื่องมือ
SEAL JET DD SERVICE
งานกลึงซีลแบบพิเศษ

Select Products

BEARING & BEARING UNITS

Taper Roller Bearings
ตลับลูกปืนเม็ดเรียว

ตลับลูกปืนเม็ดเรียว

ออกแบบสำหรับการรับแรงรวมที่มีปริมาณมากโดยเฉพาะรุ่น TQ-line ที่ออกแบบมาให้ลดผลเสียของปัญหาเนื่องจากการเยื้องแนวของเพลา ช่วยให้อายุการใช้งานยาวนานโดยเฉพาะรุ่นการออกแบบ CL7C ที่มีการผลิตให้มีความแม่นยำสูง ลดแรงเสียดทานจากแรงบิด อาจออกแบบติดตั้งสองตลับชนกัน DF, DB, DT ตลับลูกปืนเม็ดเรียวถูกออกแบบมาให้เหมาะสำหรับใช้รองรับแรงรวม (แรงแนวรัศมีผสมกับแรงแนวแกนในขณะเดียวกัน)

ตลับลูกปืนเม็ดเรียวสามารถแยกชิ้นส่วนได้คือ ส่วนกรวย (CONE) ซึ่งประกอบด้วยวงแหวนในและชุดเม็ดลูกกลิ้งพร้อมรัง สามารถติดตั้งแยกอิสระจากเบ้า (CUP) วงแหวนนอกได้ ตลับลูกปืนเม็ดเรียวของ SKF ได้รับการออกแบบให้ผิวสัมผัสภายในเป็นแบบบล็อกการิทึ่ม ส่งผลให้การกระจายแรงภายในตลับลูกปืนอย่างสมบูรณ์สม่ำเสมอ และผิวสัมผัสบริเวณหน้าแปลนและปลายเม็ดเรียวด้านใหญ่ถูกออกแบบเป็นพิเศษให้เกิดการสร้างชั้นฟิล์มหล่อลื่นอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งผลที่เกิดขึ้นทำให้เพิ่มความน่าเชื่อถือในการทำงาน และทำให้ตลับลูกปืนได้รับผลกระทบจากการเยื้องแนวน้อยลง

รหัสระบุเสริมตามท้ายรหัสตลับลูกปืน
รหัสเสริมที่ใช้เพื่อระบุลักษณะพิเศษบางประการของตลับลูกปืนเม็ดเรียวของ SKF มีความหมายดังต่อไปนี้
  B มุมสัมผัสกว้างกว่าแบบมาตรฐาน
  C… ช่องว่างภายในพิเศษ ตัวเลขสองตัวหรือสามตัวที่ตามท้ายตัวอักษรนี้คือ ค่าช่องว่างภายในแนวแกนหน่วยเป็นไมครอน (µm)
  CLN ลดค่าความเผื่อความหนาของวงแหวน และความหนาทั้งหมดของตลับลูกปืนลง สอดคล้องตามมาตรฐาน ISO ความเผื่อระดับ 6X
  CL3 ความแม่นยำสอดคล้องตามมาตรฐาน ABMA ระดับ 3 สำหรับตลับลูกปืนมิติหน่วยเป็นนิ้ว
  CL7A ลักษณะการออกแบบเพื่อเพิ่มสมรรถนะการทำงานสำหรับตลับลูกปืนใช้ในเฟือง (แทนด้วย CL7C)
  CL7C ลักษณะการออกแบบเพื่อเพิ่มสมรรถนะการทำงานสำหรับตลับลูกปืนใช้ในเฟือง
  DB ตลับลูกปืนเข้าคู่แบบหันหลังชนกัน ตัวเลขที่แสดงต่อจากอักษร DB บอกถึง ลักษณะการออกแบบของแหวนคั่นกลาง
  DF ตลับลูกปืนเข้าคู่แบบหันหน้าชนกัน ตัวเลขที่แสดงต่อจากอักษร DF บอกถึง ลักษณะการออกแบบของแหวนคั่นกลาง
  DT ตลับลูกปืนเข้าคู่แบบหันตามกัน ตัวเลขที่แสดงต่อจากอักษร DT บอกถึง ลักษณะการออกแบบของแหวนคั่นกลาง
  HA1 วงแหวนนอกและวงแหวนในผลิตจากเหล็กชุบผิวแข็ง
  HA3 วงแหวนในผลิตจากเหล็กชุบผิวแข็ง
  HN1 พื้นผิวของวงแหวนในและวงแหวนนอกผ่านกระบวนการชุบแข็งพิเศษ
  HN3

พื้นผิวของวงแหวนในผ่านกระบวนการชุบแข็งพิเศษ

  J รังเหล็กอัดขึ้นรูป วางศูนย์กลางที่เม็ดลูกกลิ้ง
  P6 ค่าความแม่นยำเชิงขนาดและความแม่นยำในการหมุนอ้างอิงชั้นความแม่นยำ 6 ตามมาตรฐาน ISO
  Q รูปทรงบริเวณผิวสัมผัสและความละเอียดของพื้นผิวสัมผัสได้รับการออกแบบอย่างสมบูรณ์แบบที่สุด
  R หน้าแปลนที่วงแหวนนอก
  T ตัวอักษร T ต่อท้ายด้วยตัวเลขบอกถึง ขนาดความหนาทั้งหมดของชุดตลับลูกปืนเข้าคู่แบบหันหลังชนกันหรือแบบทันตามกัน
  TN9 รังโพลียาไมด์เสริมความแข็งแรงด้วยใยแก้วฉีดขึ้นรูปแบบหน้าต่างวางตำแหน่งที่ระดับกลางเม็ด ลูกกลิ้ง
  U. ตัวอักษร U ร่วมกับตัวเลข 1 ตัวแสดงถึงระดับความเผื่อความหนาทั้งหมดที่ลดลง
U2 มีความเผื่อความหนาทั้งหมด +0.05/0 มม.
U4 มีความเผื่อความหนาทั้งหมด +0.10/0 มม.
  W ปรับปรุงค่าความเผื่อความหนาของวงแหวน +0.05/0 มม.
  X เปลี่ยนแปลงมิติขนาดของตลับลูกปืนให้สอดคล้องกับมาตรฐาน ISO


Hotline : 099-469-6635 | อีเมล์ : sales@tps.co.th | Line OA : @skf_tps1992