BEARING & BEARING UNITS
ตลับลูกปืน ชุดตลับลูกปืน และตัวเสื้อ
MAINTENCE PRODUCTS
ผลิตภัณฑ์บำรุงรักษาตลับลูกปืน
SEALING SOLUTIONS
ระบบป้องกันการรั่วซึม
LINEAR MOTION AND MACHATRONICS
ระบบเคลื่อนที่เชิงเส้น
SKF POWER TRANSMISSION
ผลิตภัณฑ์ระบบส่งกำลังของ SKF
LUBRICATION SYSTEM
ระบบหล่อลื่นอัตโนมัติ
OPTIBELT
ระบบสายพาน
CROMWELL
เครื่องมือช่าง
CUTTING
งานเกลียว ดอกสว่าน เครื่องมือ

Select Products

BEARING & BEARING UNITS

ตลับลูกปืนเม็ดเรียวแถวเดี่ยวแบบจับคู่

สำหรับการจัดตั้งตลับลูกปืนเม็ดเรียวชุดเดียวไม่เพียงพอ หรือในกรณีที่ต้องการกำหนดตำแหน่งเพลาในแนวแกนทั้งสองทิศทางให้ได้ค่าการเคลื่อนที่ในแนวแกนตามต้องการ และสามารถจับคู่ได้ดังนี้

  • แบบหันหน้าชนกัน DF แนวแรงของตลับลูกปืนจะลู่เข้าสู่แกนของตลับลูกปืน แรงรุนทั้งสองทิศทางสามารถรองรับได้โดยตลับลูกปืนแต่ละตลับ 
  • แบบหันหลังชนกัน DB ในตลับลูกปืนประเภทนี้ เราจะต้องใช้วงแหวนคั่นกลางถึงสองตำแหน่งคือ คั่นระหว่างวงแหวนนอก และคั่นระหว่างวงแหวนใน ในการจัดวางลักษณะนี้แนวแรงของตลับลูกปืนจะมุ่งเข้าสู่แกนตลับลูกปืนในทิศทางออกจากตลับลูกปืน ดังนั้นการจัดตั้งในลักษณะนี้จึงจะมีความแข็งเกร็งและสามารถรับโมเมนต์ดัดได้ด้วยและสามารถรับแรงรุนได้ทั้งสองทิศทาง 
  • แบบหันตามกัน DT ชุดตลับลูกปืนที่ติดตั้งหันหน้าเรียงตามกันต้องใช้วงแหวนคั่นกลางสองวงเช่นเดียวกันคือ คั่นระหว่างวงแหวนนอก และคั่นระหว่างวงแหวนใน เนื่องจากแนวแรงของชุดตลับลูกปืนแบบนี้จะขนานกัน ดังนั้นแรงในแนวรัศมีและแรงรุน จึงได้รับการกระจายออกไปอย่างสม่ำเสมอตลอดคู่ของตลับลูกปืน และสามารถรับแรงรุนได้ทิศทางเดียวเท่านั้น และมักจะติดตั้งตลับลูกปืนแบบนี้คู่กับตลับลูกปืนชุดที่สามอีกหนึ่งชุดซึ่งจะทำให้สามารถรองรับแรงรุนได้ในทิศทางตรงกันข้าม


Hotline : 099-469-6635 | อีเมล์ : sales@tps.co.th | Line OA : @บจก.ไทยภาสิทธิ์