BEARING & BEARING UNITS
ตลับลูกปืน ชุดตลับลูกปืน และตัวเสื้อ
MAINTENANCE PRODUCTS & CODITION MONITORING PRODUCTS
ผลิตภัณฑ์บำรุงรักษาตลับลูกปืน และ ผลิตภัณฑ์ตรวจสอบสภาพเครื่องจักร
SEALING SOLUTIONS
ระบบป้องกันการรั่วซึม
LINEAR MOTION AND MACHATRONICS
ระบบเคลื่อนที่เชิงเส้น
SKF POWER TRANSMISSION
ผลิตภัณฑ์ระบบส่งกำลังของ SKF
LUBRICATION SYSTEM
ระบบหล่อลื่นอัตโนมัติ
OPTIBELT
ระบบสายพาน
CROMWELL TOOLS (KENNEDY)
เครื่องมือช่าง
CUTTING TOOLS
งานเกลียว ดอกสว่าน เครื่องมือ
SEAL JET DD SERVICE
งานกลึงซีลแบบพิเศษ

Select Products

BEARING & BEARING UNITS

CARB Toroidal Roller Bearings
ตลับลูกปืน CARB

ตลับลูกปืน CARB เป็นตลับลูกปืนรุ่นใหม่ที่ได้รับการออกแบบและพัฒนาโดย SKF โดยเราสามารถให้ความหมายของตลับลูกปืน CARB ได้ดังต่อไปนี้ คือ กะทัดรัด (C) สามารถยอมรับการเยื้องแนวได้ (A) ตลับลูกปืนเม็ดโค้ง (R) ตลับลูกปืน (B) ความหมายโดยรวมก็คือ ตลับลูกปืนเม็ดโค้งแถวเดี่ยว (กะทัดรัด) ปรับแนวได้

ตลับลูกปืน CARB สามารถนำไปประยุกต์ในงานต่างๆ ที่หลากหลาย ซึ่งต้องการให้ตลับลูกปืนรับแรงในแนวรัศมี จุดประสงค์หลักคือ ใช้เป็นตลับลูกปืนในด้านไม่กำหนดตำแหน่ง (non-locating) ด้วยเหตุนี้ การผสมผสานกันระหว่างคุณสมบัติการปรับแนวได้เองและการขยับตำแหน่งในแนวแกนได้ จึงช่วยประหยัดเนื้อที่ ลดน้ำหนักเครื่องจักร และสามารถลดต้นทุนการผลิตได้ในที่สุด ความสามารถในการรับน้ำหนักของตลับลูกปืน CARB นั้นมีค่าสูงมาก แม้ในขณะที่ตลับลูกปืนอยู่ในสภาพเยื้องแนวเชิงมุมหรือขยับตัวตามแนวแกน ลักษณะเช่นนี้ส่งผลให้ได้ลักษณะการจัดวางตลับลูกปืนที่มีความน่าเชื่อถือในระหว่างการทำงาน พร้อมทั้งมีอายุการใช้งานที่ยาวนาน

  • ตลับลูกปืน CARB แบบเปิด ผลิตขึ้นสองแบบขึ้นอยู่กับขนาดและอนุกรมของตลับลูกปืน คือแบบมีรังและแบบชนิดส่วนประกอบสมบูรณ์ (ไม่มีรัง)
  • ตลับลูกปืน CARB แบบมีฝาปิดกันฝุ่น สำหรับตลับลูกปืนแบบไม่มีรังขนาดเล็กและกลางที่ใช้งานในความเร็วรอบต่ำเท่านั้น ตลับลูกปืนประเภทนี้ภายในบรรจุจารบีชนิดทนอุณหภูมิสูง และเป็นตลับลูกปืนที่ปลอดการบำรุงรักษา 
  • ตลับลูกปืน CARB สำหรับงานที่มีความสั่นสะเทือน SKF ได้ผลิต CARB ที่มีรังเหล็กกล้าอัดขึ้นรูปผ่านการชุบผิวแข็ง มีรูในเป็นทรงกระบอกรุ่น C 23/C4VG114 สำหรับใช้เป็นตลับลูกปืนด้านฟรี (ด้านไม่กำหนดตำแหน่งของเครื่องจักรที่มีความสั่นสะเทือน)
รหัสระบุเสริมตามท้ายรหัสตลับลูกปืน
รหัสเสริมที่ใช้เพื่อระบุลักษณะพิเศษบางประการของตลับลูกปืนกันรุนเม็ดกลมของ SKF มีความหมายดังต่อไปนี้
  C2 ช่องว่างภายในตามแนวรัศมีแคบกว่าระดับปกติ
  C3 ช่องว่างภายในตามแนวรัศมีกว้างกว่าระดับปกติ
  C4 ช่องว่างภายในตามแนวรัศมีกว้างกว่าระดับ C3
  C45 ช่องว่างภายในตามแนวรัศมีกว้างกว่าระดับ C4
  CS5 ตลับลูกปืนมีฝาปิดกันฝุ่นแบบสัมผัสอยู่หนึ่งด้าน ทำจากวัสดุยาง Hydrogenated acrylonitrile butadiene (HNBR) เสริมความแข็งแรงด้วยแผ่นเหล็กกล้า
  2CS5 ตลับลูกปืนมีฝาปิดกันฝุ่นแบบสัมผัสอยู่สองด้าน ทำจากวัสดุยาง Hydrogenated acrylonitrile butadiene (HNBR) เสริมความแข็งแรงด้วยแผ่นเหล็กกล้า เนื้อที่ว่างภายในตลับลูกปืน บรรจุจาระบีทนอุณหภูมิสูงอยู่ระหว่าง 70% ถึง 100%
  HA3 วงแหวนในทำจากเหล็กกล้าผ่านการชุบแข็งที่ผิว (case-hardening steel)
  K รูในตลับลูกปืนเป็นรูเดียว อัตราส่วน 1:12
  K30 รูในตลับลูกปืนเป็นรูเดียว อัตราส่วน 1:30
  M รังทองเหลืองตัดกลึงขึ้นรูปวางตำแหน่งอยู่กลางเม็ดลูกกลิ้ง
  MB รังทองเหลืองตัดกลึงขึ้นรูปวางตำแหน่งอยู่ชิดวงแหวนใน
  TN9 รังฉีดขึ้นรูป ทำด้วยวัสดุโพลียาไมด์ 4.6 เสริมความแข็งแรงด้วยใยแก้ว วางตำแหน่งอยู่กลางเม็ดลูกกลิ้ง
  V ตลับลูกปืนชนิดส่วนประกอบสมบูรณ์ (ไม่มีรัง)
  VE240

ตลับลูกปืนที่ได้รับการดัดแปลงให้มีระยะขจัดตามแนวแกนมากกว่าปกติ

  VG114 รังเหล็กกล้าอัดขึ้นรูปผ่ายการชุบแข็งบริเวณผิววางตำแหน่งอยู่กลางเม็ดลูกกลิ้ง


Hotline : 099-469-6635 | อีเมล์ : sales@tps.co.th | Line OA : @skf_tps1992