BEARING & BEARING UNITS
ตลับลูกปืน ชุดตลับลูกปืน และตัวเสื้อ
MAINTENANCE PRODUCTS & CODITION MONITORING PRODUCTS
ผลิตภัณฑ์บำรุงรักษาตลับลูกปืน และ ผลิตภัณฑ์ตรวจสอบสภาพเครื่องจักร
SEALING SOLUTIONS
ระบบป้องกันการรั่วซึม
LINEAR MOTION AND MACHATRONICS
ระบบเคลื่อนที่เชิงเส้น
SKF POWER TRANSMISSION
ผลิตภัณฑ์ระบบส่งกำลังของ SKF
LUBRICATION SYSTEM
ระบบหล่อลื่นอัตโนมัติ
OPTIBELT
ระบบสายพาน
CROMWELL TOOLS (KENNEDY)
เครื่องมือช่าง
CUTTING TOOLS
งานเกลียว ดอกสว่าน เครื่องมือ
SEAL JET DD SERVICE
งานกลึงซีลแบบพิเศษ

Select Products

BEARING & BEARING UNITS

Y-Bearings and Y-Bearing Units
ตลับลูกปืนวายและชุดตลับลูกปืนวาย

การใช้ตลับลูกปืนวาย จะทำให้สามารถทำการจัดตั้งตลับลูกปืนได้ง่ายและเสียค่าใช้จ่ายน้อย เนื่องจากคุณลักษณะเฉพาะตัวทำให้ชุดตลับลูกปืนวายมีใช้กัน มากในเครื่องจักรกลการเกษตร เครื่องมือก่อสร้าง เครื่องจักรทอผ้า ระบบการขนส่ง อุปกรณ์ระบายอากาศ เครื่องผลิตอาหารและการบรรจุหีบห่อ

ชุดตลับลูกปืนวาย ประกอบด้วย

  • ตลับลูกปืนวาย (ตลับลูกปืนที่ใส่ในตัวเสื้อ) ตลับลูกปืนเม็ดกลมร่องลึกแถวเดียวมีแผ่นปิดกั้นฝุ่นทั้งสองด้านและมีผิวโค้งที่ด้านนอกและ
  • ตัวเสื้อของตลับลูกปืนวาย ตัวเสื้อทำด้วยเหล็กหล่อ หรือเหล็กกล้าอัดขึ้นรูปโดยมีรูเป็นทรงกลม
ชุดตลับลูกปืนวายสามารถรับการเยื้องแนวได้ปานกลาง แต่จะไม่สามารถเลื่อนไปในแนวแกนได้ ดังนั้นชุดตลับลูกปืนวายจึงไม่เหมาะสำหรับใช้เป็น ตลับลูกปืนแบบไม่กำหนดตำแหน่งของเพลา (Non-locating bearing) ดังนั้นระยะระหว่างตำแหน่งของตลับลูกปืนควรจะสั้นหรือชุดตลับลูกปืนวาย ควรจะได้รับการรองรับอยู่ในผนังโลหะที่เป็นแผ่นยืดหยุ่น เพื่อป้องกันมิให้ชุดตลับลูกปืนวายได้รับความเค้นสูงจนเกินไปอันเนื่องมาจากการขยายตัวทาง ความร้อนของเพลา วิธีการพิเศษที่ใช้ในการจัดชุดตลับลูกปืนวายส่วนใหญ่บนเพลา หมายถึงเราสามารถใช้กับเพลาชนิดดึงขึ้นรูปได้ (Drawn shaft)

รหัสระบุเสริมตามท้ายรหัสตลับลูกปืน
รหัสเสริมที่ใช้เพื่อระบุลักษณะพิเศษบางประการของตลับลูกปืนวาย และชุดตลับลูกปืนวายของ SKF มีความหมายดังต่อไปนี้
  ตลับลูกปืนวาย (Y-Bearings)
  อักษรนำหน้า
  YAR แหวนในยื่นทั้งสองด้าน ล็อคกับเพลาโดยขันสกรู 2 ตัว ผ่านรูที่แหวนใน
  YAT แหวนในยื่นด้านเดียว ล็อคกับเพลาโดยขันสกรู 2 ตัว ผ่านรูที่แหวนใน
  YET แหวนในยื่นข้างเดียวพร้อมปลอกคอลลาร์ล็อค ล็อคกับเพลาโดยขันสกรูผ่านรูที่ปลอกคอลลาร์ล็อค (ตลับลูกปืนชนิดนี้ควรใช้กับเครื่องจักรที่มีทิศทางการหมุนทิศทางเดิมตลอดเวลา)
  YEL แหวนในยื่นทั้งสองด้านพร้อมปลอกคอลลาร์ล็อค ล็อคกับเพลาโดยขันสกรูผ่านรูที่ปลอกคอลลาร์ล็อค (ตลับลูกปืนชนิดนี้ควรใช้กับเครื่องจักรที่มีทิศทางการหมุนทิศทางเดิมตลอดเวลา)
  YSA ตลับลูกปืนวายรูในแบบเรียว ใช้ร่วมกับปลอกปรับขนาดเพลา (adapter sleeve)
   
  อักษรต่อท้าย
  2F แผ่นกันฝุ่นพิเศษ 2 ชั้น มีครีบเหล็กปั๊มปิดสนิทกับแหวนวงใน เพื่อป้องกันฝุ่นอีกชั้นหนึ่งเพิ่มต่างหาก จากซีลยางมาตรฐาน
  W ตลับลูกปืนที่ไม่มีรูอัดจาระบี เพราะได้อัดจาระบีไว้เรียบร้อยแล้ว และซีลปิดสนิท
  2RF แผ่นกันฝุ่น 3 ชั้น ใหม่ล่าสุดที่รับการปรับปรุงให้มีแรงเสียดทานต่ำไม่เกิดความร้อน
  HV ตลับลูกปืนทำจากเหล็กปลอดสนิม (Stainless Steel) พร้อมบรรจุจาระบีสำหรับอุตสาหกรรมอาหาร
  VE495 ตลับลูกปืนชุบด้วยสังกะสี (Zinc Coated Bearing)
   
  ชุดตลับลูกปืนวายหรือตลับลูกปืนวายพร้อมตัวเสื้อ (Y-Bearing Units)
  อักษรนำหน้า
  SYJ ชุดตลับลูกปืนพร้อมเสื้อตุ๊กตาที่ได้รับปรังปรุงขนาดตัว เสื้อตุ๊กตาตามมาตรฐาน JIS (=UCP)
  SY ชุดตลับลูกปืนพร้อมเสื้อตุ๊กตาแบบมาตรฐาน SKF
  FY(J) ชุดตลับลูกปืนพร้อมเสื้อชนิดหน้าแปลนสี่เหลี่ยม (FYJ=UCF)
  FYTB, FYTJ ชุดตลับลูกปืนพร้อมเสื้อชนิดหน้าแปลนรูปไข่ (FYTJ=UCFL)
  TU ชุดตลับลูกปืนพร้อมเสื้อชนิดปรับศูนย์ได้ (เทคอัพยูนิต) (UCT)
  SYJ…KF, FYJ…KF, FYTJ…KF ชุดตลับลูกปืนรูเรียวพร้อมเสื้อใช้ร่วมกับปลอกปรับขนาดเพลา (=UKP, UKF, UKFL ตามลำดับ)
  SYL ชุดตลับลูกปืนพร้อมเสื้อตุ๊กตาปลอดสนิม แบบ L (ใช้กับอุตสาหกรรมอาหาร)
  SYKC ชุดตลับลูกปืนพร้อมเสื้อตุ๊กตาปลอดสนิม แบบ KC
  FYL ชุดตลับลูกปืนพร้อมเสื้อชนิดหน้าแปลนสี่เหลี่ยมปลอดสนิม แบบ L (ใช้กับอุตสาหกรรมอาหาร)
  FYKC ชุดตลับลูกปืนพร้อมเสื้อชนิดหน้าแปลนสี่เหลี่ยมปลอดสนิม แบบ KC
  FYTL ชุดตลับลูกปืนพร้อมเสื้อชนิดหน้าแปลนรูปไข่ปลอดสนิม แบบ L (ใช้กับอุตสาหกรรมอาหาร)
  FYTBKC ชุดตลับลูกปืนพร้อมเสื้อชนิดหน้าแปลนรูปไข่ปลอดสนิม แบบ KC
  TUL ชุดตลับลูกปืนพร้อมเสื้อชนิดปรับศูนย์ได้ (เทคอัพยูนิต) ปลอดสนิมแบบ L (ใช้กับอุตสาหกรรมอาหาร)
   
  อักษรต่อท้าย
  TF ชุดตลับลูกปืนพร้อมเสื้อ ตลับลูกปืนเป็น YAR ชนิดมีซีล 2F
  FM ชุดตลับลูกปืนพร้อมเสื้อ ชนิดตลับลูกปืนเป็น YET
  WM ชุดตลับลูกปืนพร้อมเสื้อ ชนิดตลับลูกปืนเป็น YEL
  TR ชุดตลับลูกปืนพร้อมเสื้อ ชนิดตลับลูกปืนเป็น YAR ซีลชนิด 2RF
  WR ชุดตลับลูกปืนพร้อมเสื้อ ชนิดตลับลูกปืนเป็น YEL ซีลชนิด 2RF
  RM ชุดตลับลูกปืนพร้อมเสื้อ ชนิดตลับลูกปืนเป็น YAT
  WF ชุดตลับลูกปืนอนุกรม YEL 2-2F แหวนในยื่นยาวทั้ง 2 ด้าน มีปลอกล็อคแบบเยื้องศูนย์พร้อมทั้ง flinger แบบเรียบ
  TH

ชุดตลับลูกปืนพร้อมเสื้อ ตลับลูกปืนเป็น YAR ทำจากวัสดุเหล็กปลอดสนิม (Stainless Steel)

  TR/VE495 ชุดตลับลูกปืนพร้อมเสื้อ ตลับลูกปืนเป็น YAR ชุบสังกะสี (Zinc Coated Bearing)
  NTH ชุดตลับลูกปืนพร้อมเสื้อ ตลับลูกปืนเป็น YAR ทำจากวัสดุเหล็กปลอดสนิม มีหัวอัดจาระบีทำจากเหล็กปลอดสนิมเช่นกัน


Hotline : 099-469-6635 | อีเมล์ : sales@tps.co.th | Line OA : @skf_tps1992