BEARING & BEARING UNITS
ตลับลูกปืน ชุดตลับลูกปืน และตัวเสื้อ
MAINTENANCE PRODUCTS & CODITION MONITORING PRODUCTS
ผลิตภัณฑ์บำรุงรักษาตลับลูกปืน และ ผลิตภัณฑ์ตรวจสอบสภาพเครื่องจักร
SEALING SOLUTIONS
ระบบป้องกันการรั่วซึม
LINEAR MOTION AND MACHATRONICS
ระบบเคลื่อนที่เชิงเส้น
SKF POWER TRANSMISSION
ผลิตภัณฑ์ระบบส่งกำลังของ SKF
LUBRICATION SYSTEM
ระบบหล่อลื่นอัตโนมัติ
OPTIBELT
ระบบสายพาน
CROMWELL TOOLS (KENNEDY)
เครื่องมือช่าง
CUTTING TOOLS
งานเกลียว ดอกสว่าน เครื่องมือ
SEAL JET DD SERVICE
งานกลึงซีลแบบพิเศษ

Select Products

BEARING & BEARING UNITS

Bearing Housings
ตัวเสื้อของตลับลูกปืน

ตัวเสื้อของตลับลูกปืน

เมื่อประกอบตลับลูกปืน SKF ร่วมกับตัวเสื้อกับที่มีขนาดเหมาะสมจะได้ชุดตลับลูกปืนที่มีความคุ้มค่า สามารถหาชิ้นส่วนอะไหล่เปลี่ยนทดแทนได้ง่าย และตอบสนองความต้องการในการออกแบบที่มุ่งเน้นความสะดวกในการบำรุงรักษา

SKF ซึ่งเป็นผู้นำด้านตลับลูกปืนได้ผลิตตัวเสื้อของตลับลูกปืนเพื่อรองรับการใช้งานด้วยกันหลายแบบ หลายขนาด ซึ่งประยุกต์ขึ้นจากประสบการณ์ที่สั่งสมจากการทำงานในอุตสาหกรรมหลายประเภท เมื่อเปรียบเทียบกับตัวเสื้อตลับลูกปืนทั่วไปแล้วจะเห็นได้ชัดว่าตัวเสื้อตลับลูกปืนของ SKF ให้ประโยชน์มากมายดังนี้

 • มีขนาดและลักษณะการออกแบบที่หลากหลาย 
 • การออกแบบและการผลิตที่มีคุณภาพสูง 
 • มีเครือข่ายจัดจำหน่ายอยู่ทั่วโลก

ตัวเสื้อพลัมเมอร์บล็อค SNL อนุกรม 2, 3, 5 และ 6 เป็นตัวเสื้อแบบพื้นฐานทั่วไปซึ่งมีข้อมูลด้านเทคนิคแสดงอยู่ในคู่มือเล่ม นี้ ตัวเสื้อชนิดนี้มีข้อดีตรงที่

 • ระยะเวลาจัดส่งสั้น 
 • มีการผลิตอย่างต่อเนื่อง ในระยะยาวจึงสามารถหาอะไหล่เปลี่ยนทดแทนได้สะดวก 
 • ไม่จำเป็นต้องมีจำนวนขั้นต่ำในการสั่งซื้อ
 • สั่งซื้อและจัดเก็บได้ง่าย
ตัวเสื้อตลับลูกปืนชนิดอื่นๆ ที่จัดอยู่ในช่วงมาตรฐานของ SKF ยังรวมถึง
 • ตัวเสื้อพลัมเมอร์บล็อคแบบแยกชิ้นส่วนได้ เช่น เสื้อรุ่น SNL 30, SNL 31, SONL, SAF, SAFS, SDG, SDAF 
 • ตัวเสื้อพลัมเมอร์บล็อคแบบชิ้นเดียว เช่น เสื้อแบบ SBD, TVN, TN
 • ตัวเสื้อแบบหน้าแปลน เช่นเสื้อรุ่น 7225 (00), I-1200 (00) 
 • ตัวเสื้อแบบเทคอัพ เช่นเสื้อรุ่น THD
ตัวเสื้อเหล่านี้มีแสดงไว้เพียงลักษณะเฉพาะหลักๆ เท่านั้น สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมจะแสดงอยู่ในเอกสารแคตตาล็อก ของ SKF ซึ่งสามารถจัดหาให้ได้ตามความต้องการ แผนการผลิตของ SKF นั้นยังรวมไปถึงตัวเสื้อแบบพิเศษสำหรับลักษณะงานเฉพาะเช่น
 • ระบบสายพานขนส่ง และดุม 
 • Roller bed และ converter 
 • โรงรีดท่อและเตาเผาแบบหมุนได้
 • เครื่องจักรผลิตกระดาษ
 • กังหันลม
 • เฟืองขับของชุดเฟืองแบบเปิด
 • เครื่องจักรไฟฟ้าขนาดใหญ่ 
 • การจัดตั้งตลับลูกปืนของเสาหางเสือเรือ
 • ตลับลูกปืนรองรับระบบเพลาของเรือ SKF สามารถจัดหาข้อมูลของตัวเสื้อตลับลูกปืนสำหรับลักษณะงานต่างๆ เหล่านี้ได้ตามต้องการ


Hotline : 099-469-6635 | อีเมล์ : sales@tps.co.th | Line OA : @skf_tps1992