BEARING & BEARING UNITS
ตลับลูกปืน ชุดตลับลูกปืน และตัวเสื้อ
MAINTENANCE PRODUCTS & CODITION MONITORING PRODUCTS
ผลิตภัณฑ์บำรุงรักษาตลับลูกปืน และ ผลิตภัณฑ์ตรวจสอบสภาพเครื่องจักร
SEALING SOLUTIONS
ระบบป้องกันการรั่วซึม
LINEAR MOTION AND MACHATRONICS
ระบบเคลื่อนที่เชิงเส้น
SKF POWER TRANSMISSION
ผลิตภัณฑ์ระบบส่งกำลังของ SKF
LUBRICATION SYSTEM
ระบบหล่อลื่นอัตโนมัติ
OPTIBELT
ระบบสายพาน
CROMWELL TOOLS (KENNEDY)
เครื่องมือช่าง
CUTTING TOOLS
งานเกลียว ดอกสว่าน เครื่องมือ
SEAL JET DD SERVICE
งานกลึงซีลแบบพิเศษ

Select Products

BEARING & BEARING UNITS

Adapter Sleeves
ปลอกปรับขนาดเพลา

การออกแบบปลอกปรับขนาด
ปลอกปรับขนาดเพลาเป็นอุปกรณ์ที่ใช้เพื่อกำหนดตำแหน่งตลับลูกปืนรูเรียวที่ติดตั้งเข้ากับเพลาทรงกระบอก ปลอกปรับขนาดเพลาเป็นที่นิยมใช้มากกว่าปลอกสวมเพลา ทั้งนี้เนื่องจากสามารถติดตั้งตลับลูกปืนบนเพลาเรียบ (smooth shaft) หรือเพลาที่เปลี่ยนขนาด (stepped shaft) ก็ได้ ช่วยให้การประกอบติดตั้งง่ายขึ้นและไม่จำเป็นต้องมีอุปกรณ์กำหนดตำแหน่งบนเพลาเพิ่มเติม

เมื่อใช้ปลอกปรับขนาดเพลาบนเพลาเรียบ (smooth shaft) เราสามารถกำหนดตลับลูกปืนที่ตำแหน่งใดบนเพลาก็ได้ เมื่อใช้ปลอกปรับขนาดเพลาบนเพลาที่เปลี่ยนขนาด (stepped shaft) ร่วมกับแหวนบ่ายัน (stepped ring) แล้ว เราสามารถที่จะกำหนดตำแหน่งที่แน่นอนของตลับลูกปืนได้และช่วยให้การถอดตลับลูกปืนง่ายขึ้นด้วย (รูป 1 )

ปลอกปรับขนาดเพลาแบบพื้นฐาน
ปลอกปรับขนาดเพลาของ SKF จัดชุดมาพร้อมกับแป้นเกลียวล็อค และแหวนล็อค (รูป 2) ปลอกปรับขนาดเพลาขนาดเล็กจะใช้กับแหวนล็อค (a) ปลอกปรับขนาดเพลาขนาดใหญ่จะใช้กับคลิพล็อค (b) ปลอกทุกขนาดมีร่องแคบๆ ผ่าตลอดความยาวของปลอกอัตราเรียวของผิวนอกเท่ากับ 1:12 ปลอกปรับขนาดเพลาที่มีขนาดไม่เกินขนาด 40 จะเคลือบผิวหน้าด้วยฟอสเฟต สำหรับปลอกที่มีขนาดใหญ่กว่านี้จะอาบผิวหน้าด้วยน้ำมันเท่านั้น SKF ผลิตปลอกปรับขนาดเพลาสำหรับเพลาขนาดเป็นเมตริกและขนาดเป็นนิ้ว

ปลอกปรับขนาดเพลาสำหรับการอัดน้ำมัน
เพื่อช่วยให้สามารถใช้วิธีการอัดน้ำมัน (Oil injection Method) ในการถอดและประกอบตลับลูกปืนได้ง่ายขึ้น SKF สามารถจัดหาปลอกปรับขนาดเพลาที่มีเส้นผ่ายศูนย์กลางรูในขนาด 140 ถึง 200 มม. พร้อมร่องอัดน้ำมันแบบต่างๆ ได้ (รูป 3) ตามความต้องการ ปลอกปรับขนาดเพลาของ SKF ที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูตั้งแต่ 200 มม. เป็นต้นไปจะมีท่อส่งน้ำมัน และร่องกระจายน้ำมันเป็นมาตรฐานในตัว ปลอกปรับขนาดเพลาแบบนี้ (รูป 3a) จะมีท่อส่งน้ำมันอยู่ที่ด้านเกลียว และมีร่องกระจายน้ำมันกระจายอยู่ที่ผิวด้านนอก เมื่ออัดน้ำมันผ่านท่อและร่องเหล่านี้จะทำให้เกิดชั้นฟิล์มน้ำมันขึ้นระหว่างผิวรูในซองตลับลูกปืน และผิวนอกของปลอกปรับขนาดเพลา ความเสียดทานที่ผิวสัมผัสและแรงที่ใช้สำหรับการติดตั้งและการถอดจะลดน้อยลงอย่างมาก รายละเอียดเกี่ยวกับขนาดเกลียวสำหรับติดตั้งหัวอัดน้ำมัน และขนาดของน็อตไฮดรอลิคที่เหมาะสมแสดงอยู่ในคู่มือตลับลูกปืน

นอกเหนือไปจากปลอกปรับขนาดเพลาสำหรับการอัดน้ำมันแบบมาตรฐานซึ่งมีรหัสระบุ คือ OH…H และ SKF ยังผลิตปลอกปรับขนาดเพลาสำหรับการอัดน้ำมันอีกสามแบบด้วยกัน ซึ่งมีความแตกต่างกันที่จำนวนและตำแหน่งของท่อและร่องน้ำมัน หากสนใจสามารถขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก SKF

ปลอกปรับขนาดเพลาสำหรับใช้กับตลับลูกปืน CARB
SKF ได้ออกแบบปลอกปรับขนาดเพลาขึ้นมาใหม่ ทั้งแบบ E,L และ TL เพื่อให้สามารถใช้งานร่วมกันตลับลูกปืน CARB ได้ โดยหลีกเลี่ยงมิให้เกิดการเสียดสีกันระหว่างรังและแหวนล็อค

  • ปลอกแบบ E เปลี่ยนการล็อคจากแป้นเกลียวล็อคมาตรฐานรุ่น KM และแหวนล็อค MB เป็นแป้นเกลียวล็อค KMFE (รูป 4a) และเปลี่ยนจากแป้นเกลียวล็อค HM 30 เป็นแป้นเกลียวล็อค HME ที่มีร่องเว้าอยู่ด้านนอก (รูป 4b)
  • ปลอกแบบ L (รูป 4c) แตกต่างจากแบบมาตรฐานโดยเปลี่ยนจากแป้นเกลียวล็อค KM และแหวนล็อค MB เป็นแป้นเกลียวล็อค KML และแหวนล็อค MBL แทนซึ่งมีหน้าตัดความสูงน้อยกว่าแบบเดิม
  • ปลอกแบบ TL (รูป 4d) เปลี่ยนจากแป้นเกลียวล็อคแบบมาตรฐาน HM…T และแหวนล็อค MB เป็นแป้นเกลียวล็อค HM 30 และคลิพล็อค MS 30 แทนซึ่งมีหน้าตัดความสูงน้อยกว่าแบบเดิม
ปลอกปรับขนาดเพลาสำหรับตลับลูกปืนแบบปิด
ในกรณีที่ติดตั้งตลับลูกปืนพร้อมแผ่นกันฝุ่นร่วมกับปลอกปรับขนาดเพลา เราจะต้องระวังที่ให้แป้นเกลียวล็อคและแหวนล็อคทำให้แผ่นกันฝุ่นเสียหาย ปลอกปรับขนาดเพลารุ่น E, C, L หรือ TL สามารถใช้ได้กับตลับลูกปืนพร้อมแผ่นกันฝุ่น แหวนล็อคที่ใช้กับปลอกปรับขนาดเพลารุ่น H3…C จะมีส่วนที่นูนยื่นออกมายันกับหน้าตัดด้านข้างของวงแหวนในตลับลูกปืน


Hotline : 099-469-6635 | อีเมล์ : sales@tps.co.th | Line OA : @skf_tps1992