BEARING & BEARING UNITS
ตลับลูกปืน ชุดตลับลูกปืน และตัวเสื้อ
MAINTENANCE PRODUCTS & CODITION MONITORING PRODUCTS
ผลิตภัณฑ์บำรุงรักษาตลับลูกปืน และ ผลิตภัณฑ์ตรวจสอบสภาพเครื่องจักร
SEALING SOLUTIONS
ระบบป้องกันการรั่วซึม
LINEAR MOTION AND MACHATRONICS
ระบบเคลื่อนที่เชิงเส้น
SKF POWER TRANSMISSION
ผลิตภัณฑ์ระบบส่งกำลังของ SKF
LUBRICATION SYSTEM
ระบบหล่อลื่นอัตโนมัติ
OPTIBELT
ระบบสายพาน
CROMWELL TOOLS (KENNEDY)
เครื่องมือช่าง
CUTTING TOOLS
งานเกลียว ดอกสว่าน เครื่องมือ
SEAL JET DD SERVICE
งานกลึงซีลแบบพิเศษ

Select Products

BEARING & BEARING UNITS

Lock Nuts
แป้นเกลียวล็อค

แป้นเกลียวล็อคหรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า แป้นเกลียวเพลา หรือแป้นเกลียวสวม (Shaft nut or withdrawal nut) ขึ้นอยู่ลักษณะการใช้งาน ใช้สำหรับกำหนดตำแหน่งของตลับลูกปืน และชิ้นส่วนอื่นๆบนเพลา และยังช่วยให้การติดตั้งและการถอดตลับลูกปืนบนปลอกสวมเพลาหรือเพลาเรียวทำ ได้ง่ายแป้นเกลียวล็อคของ SKF มีรูปแบบการจับยึดเพลาหลายหลายแบบดังนี้

วิธีการจับยึดแบบใช้แหวนล็อค
การใช้แหวนล็อก เป็นวิธีที่ไม่ยุ่งยาก ให้การจับยึดที่มั่นคงและเป็นอุปกรณ์จับยึดที่เชื่อถือได้ แหวนล็อคจะยึดตัวเองเข้ากับร่องสลักที่เพลา และยึดตำแหน่งของล็อคลงมายังล่องใดล่องหนึ่งของแป้นเกลี่ยว แหวนล็อกสามารถใช้กับแป้นเกลี่ยวรุ่น KM และ KML

วิธีการจับยึดแบบใช้คลิพ็อค
คลิพ็อคถูกจับยึดติดกับแป้นเกลียวล็อคด้วยสลักเกลียว ใช้ยึดตำแหน่งของแป้นเกลียวล็อคกับล็อคสลักเข้าที่เพลาเข้าด้วยกัน อุปกรณ์สำหรับจับยึดนี้สามารถใช้ได้กับแป้นเกลียวล็อครุ่น HM 30 และ HM 31

วิธีจับยึดแบบใช้สกรูล็อค
ส่วนเกลียวของแป้นเกลียวล็อคถูกกดอัดให้ติดกับเกลียวที่เพลา เพื่อป้องกันมิให้แป้นเกลียวหมุน วิธีนี้ไม่จำเป็นต้องมีแหวนล็อค หรือร่องสลักที่เพลาเพิ่มเติม แป้นเกลียวล็อคพร้อมกรูล็อคมีรหัสระบุคือ KMFE

วิธีจับยึดแบบใช้อุปกรณ์ล็อค
ชั้นสกรู (grup screw) ให้ดันชิ้นส่วนเหล็กกล้าที่ทำเหลียวเอาไว้ให้อัดแน่นอยู่กับเกลียวที่เพลา เพื่อป้องกันไม่ให้แป้นเกลียวล็อคหมุน วิธีการนี้ไม่จำเป็นต้องมีแหวนล็อค หรือล่องสลักที่เพลาเพิ่ม รหัสระบุของแป้นเกลียวล็อคพร้อมอุปกรณ์ล็อคลักษณะนี้คือ KMK

วิธีจับยึดแบบใช้หมุนล็อค หมุนล็อคกระจายอยู่บนแป้นเกลียวล็อคทั้งหมด 3 ตำแหน่งห่างกัน 120 องศา หมุนล็อคและสกรูถูกจัดอยู่ในมุมเดียวกันกับมุมเอียงของเกลียวที่กระทำต่อแกนเพลา หมุดล็อคถูกดันอัดเข้ากับเพลาโดยการขันสกรู เพื่อป้องกันมิให้แปเนเกียวหมุนได้ การติดตั้งทำให้ง่ายและไม่ต้องการแหวนล็อค หรือล่องสลักใดๆ เพื่อเติม


Hotline : 099-469-6635 | อีเมล์ : sales@tps.co.th | Line OA : @skf_tps1992