BEARING & BEARING UNITS
ตลับลูกปืน ชุดตลับลูกปืน และตัวเสื้อ
MAINTENANCE PRODUCTS & CODITION MONITORING PRODUCTS
ผลิตภัณฑ์บำรุงรักษาตลับลูกปืน และ ผลิตภัณฑ์ตรวจสอบสภาพเครื่องจักร
SEALING SOLUTIONS
ระบบป้องกันการรั่วซึม
LINEAR MOTION AND MACHATRONICS
ระบบเคลื่อนที่เชิงเส้น
SKF POWER TRANSMISSION
ผลิตภัณฑ์ระบบส่งกำลังของ SKF
LUBRICATION SYSTEM
ระบบหล่อลื่นอัตโนมัติ
OPTIBELT
ระบบสายพาน
CROMWELL TOOLS (KENNEDY)
เครื่องมือช่าง
CUTTING TOOLS
งานเกลียว ดอกสว่าน เครื่องมือ
SEAL JET DD SERVICE
งานกลึงซีลแบบพิเศษ

Select Products

BEARING & BEARING UNITS

Spherical Plain And Rod Ends
ลูกปืนกาบผิวโค้งและปลายก้านสูบ

เป็นชิ้นส่วนสำเร็จรูปที่ปรับแนวได้เอง และสามารถรองรับการเยื้องแนวและการดัดแอ่นตัวของเพลาได้ทุกทิศทาง ผิวนอกของวงแหวนใน เป็นผิวโค้งนูนสอดรับกับผิวของวงแหวนนอกที่เป็นเบ้า แรงกระทำต่อกาบเพลาผิวโค้ง อาจเป็นแรงเชิงสถิต (Static) ซึ่งเกิดขึ้นขณะเพลา ไม่หมุน หรืออาจจะเป็นแรงที่เกิดขึ้นขณะเพลาหมุนไปและหมุนกลับ หรือระนาบวงแหวนในเบนไปจากระนาบวงแหวนนอกด้วยความเร็วค่อนข้างต่ำ

ประโยชน์ที่แฝงอยู่ในลักษณะการออกแบบกาบผิวโค้งคือ 

  • ความบกพร่องของการจัดแนวศูนย์เพลาหรือการเยื้องแนวเชิงมุมไม่มีผลต่อการทำงานของกาบเพลาผิวโค้ง 
  • กาบเพลาผิวโค้งสามารถรองรับการเสียรูปของชิ้นส่วนที่อยู่รอบๆ 
  • กาบเพลาผิวโค้งไม่ก่อให้เกิดความเค้นบริเวณ (Edge stress) หรือความเค้นต่อชิ้นส่วนที่อยู่รอบข้าง ต่างจากการทำงานของกาบเพลาทรงกระบอก 
  • กาบเพลาผิวโค้งสามารถเพิ่มความน่าเชื่อถือการใช้งาน ชิ้นส่วนโครงสร้างที่มีน้ำหนักเบา (Light weight construction)   
  • กาบเพลาผิวโค้งมีช่วงความเผื่อค่อนข้างกว้าง เอื้ออำนวยให้สามารถใช้งานร่วมกับโครงสร้างที่เป็นงานเชื่อมได้จึงทำให้ต้นทุนเครื่องจักรโดยรวมลดลง

รหัสระบุเสริมตามท้ายรหัสตลับลูกปืน
รหัสเสริมระบุตามท้ายที่ใช้เพื่อระบุลักษณะพิเศษบางประการของกาบเพลาผิวโค้งและปลายก้านสูบ มีความหมายดังต่อไปนี้
  E วงแหวนนอกเป็นเหล็กคาร์บอนโครเมี่ยมชุบแข็ง เช่นเดียวกับวงแหวนใน อัดจาระบีได้จากด้านข้าง
  C วงแหวนนอกเป็นทองเหลืองผสม (Sinter Bronze Composite) แหวนในเป็นเหล็กคาร์บอนโครเมี่ยมชุบแข็ง
  ES เช่นเดียวกับ E แต่มีรูสำหรับอัดสารหล่อลื่นทั้งวงแหวนนอกและใน
  ES-2LS เช่นเดียวกับ ES แต่มีแผ่นกันฝุ่นชนิดซีลขอบคู่ทั้งสองด้าน
  TGR แหวนทั้งในและนอก ทำด้วยเหล็กปลอดสนิม
  TXE-2LS แหวนในและนอกเป็นเหล็กคาร์บอนโครเมี่ยมชุบแข็ง ด้านผิวโค้งชุบสาร PTFE เทปล่อนพร้อมซีลสามชั้นขอบคู่ทั้งสองด้าน
  TXA-2LS เช่นเดียวกับ TXE-2LS เพียงแต่แหวนนอกเชื่อมติดกันด้วยอุปกรณ์พิเศษ
     
  ปลายก้านสูบ
  M ผิวสัมผัสทำด้วยเหล็กกล้าไถลบน bronze
  F ผิวสัมผัสทำด้วยเหล็กกล้าไถลบนเทปล่อน


Hotline : 099-469-6635 | อีเมล์ : sales@tps.co.th | Line OA : @skf_tps1992