BEARING & BEARING UNITS
ตลับลูกปืน ชุดตลับลูกปืน และตัวเสื้อ
MAINTENANCE PRODUCTS & CODITION MONITORING PRODUCTS
ผลิตภัณฑ์บำรุงรักษาตลับลูกปืน และ ผลิตภัณฑ์ตรวจสอบสภาพเครื่องจักร
SEALING SOLUTIONS
ระบบป้องกันการรั่วซึม
LINEAR MOTION AND MACHATRONICS
ระบบเคลื่อนที่เชิงเส้น
SKF POWER TRANSMISSION
ผลิตภัณฑ์ระบบส่งกำลังของ SKF
LUBRICATION SYSTEM
ระบบหล่อลื่นอัตโนมัติ
OPTIBELT
ระบบสายพาน
CROMWELL TOOLS (KENERDY)
เครื่องมือช่าง
CUTTING TOOLS
งานเกลียว ดอกสว่าน เครื่องมือ
SEAL JET DD SERVICE
งานกลึงซีลแบบพิเศษ

Select Products

MAINTENANCE PRODUCTS & CODITION MONITORING PRODUCTS

Main causes of permature bearing failures
สาเหตุหลักความเสียหายของตลับลูกปืน

ปัญหาเครื่องมือติดตั้ง

ปัญหาที่ตลับลูกปืนกว่า 60% เกิดความเสียหายก่อนถึงเวลาที่ควร สามารถปกป้องได้

16% การติดตั้งตลับลูกปืนที่ไม่ถูกต้อง
ตลับลูกปืนประมาณ 16% ที่เกิดความเสีบหายก่อนถึงเวลาอันควน เกิดจากการติดตั้งตลับลูกปืนที่ไม่ถูกต้อง และบ่อยครั้งพบว่าเป็นผลมาจากการใช้เครื่องมือที่มาเหมาะสมในการปฎิบัติงาน การติดตั้ง/การถอดตลับลูกปืนในแต่ละกรณีอาจมีความจำเป็นที่จะต้องใช้เครื่องมือหลากหลายประเภทเพื่อความเหมาะสม ไม่ว่าจะเป็นเครื่องมือกล อุปกรณ์ไฮดรอลิค หรือใช้ความร้อน SKF นำเสนอเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ครบถ้วน เพื่อช่วยให้งานง่ายขึ้น รวดเร็วขึ้นและประหยัดมากขึ้น

36% การหล่อลืนที่ไม่เหมาะสม
ถึงแม้ว่าจะไม่มีการออกแบบและผลิตตลับลูกปืนให้มีชีลป้องกันผุ่นภายในจตัวเอง พร้อมจาระบีสำหรับการหล่อลื่นตลอดอายุการใช้งานก็ตาม ยังพบว่าตลับลูกปืน 36% ที่เกิดความเสียหายก่อนถึงเวลาที่ควรเกิดขึ้น เนื้องจากใช้สารหล่อลื่นที่มีคุณสมบิติไม่เหมาะสมและการกำหนดระยะเวลาการเปลี่ยนถ่ายและปริมาณของสารหล่อลื่นที่ไม่ถูกต้อง ระบบการหล่อลื่นแบบอัตโนมัติของ SKF จะช่วยได้ การหล่อลืนที่มีประสิทธิภาพโดยใช้จาระบี เครื่องมือ และเทคนิคของ SKF จะช่วยลดการหยุดเพื่อซ่อมของเครื่องจักรอย่างมาก

14% การปนเปื้อนสื่งแปลกปลอม
ตลับลูกปืนเป็นชื้นส่วนสำตัญของเครื่องจักร ที่ได้รับการผลิตด้วยความแม่นยำสูง นั่นย่อมหมายความว่าตลับลูกปืนจะไม่สามารถทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ หากตลับลูกปืนและสารหล่อลืนได้รับสิ่งแปลกปลอม มีตลับลูกปืน 14% เสียหายก่อนเวลาอันควร เกิดขึ้นเนื่องมาจากปัญหาการปนเปื้อน SKF สามารถออกแบบและให้คำแนะนำระบบชีลที่มีประสิทธิภาพเหมาะสมแม้กระทั้งในสภาวะการทำงานที่เลวร้ายที่สุดก็ตาม

34% ความล้าของตลับลูกปืน
เมื่อเครื่องจักรถูกใช้งานในสภาวะที่ต้องรับแรงสูงเกินไป ได้รับการดูแลที่ไม่ถูกต้องหรือละเลย จะทำให้อายุการใช้งานของตลับลูกปืนลดลง ซึ่งสื่งเหล่านี้คือสาเหตุที่ทำให้ตลับลูกปืนเสียหายก่อนเวลาที่ควร 34% ความเสียหายของเครื่องจักรเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงได้ เนื่องจากก่อนตลับลูกปืนจะเสียหายจะมีสัญญาณเตือนออกมาก่อน ซึ่งสามารถตรวจสอบและแปรผลได้ โดยใช้เครื่องมือตรวจสอบการทำงานเครื่องจักรของ SKF ซางประกอบด้วย เครื่องมือแบบพหพา แบบระบบติตั้ง และ โปรแกรมจัดการข้อมูล สำหรับการตรวจสอบอย่างต่อเนื่องของตัวแปรที่สำคัญของการทำงาน


Hotline : 099-469-6635 | อีเมล์ : sales@tps.co.th | Line OA : @บจก.ไทยภาสิทธิ์