BEARING & BEARING UNITS
ตลับลูกปืน ชุดตลับลูกปืน และตัวเสื้อ
MAINTENANCE PRODUCTS & CODITION MONITORING PRODUCTS
ผลิตภัณฑ์บำรุงรักษาตลับลูกปืน และ ผลิตภัณฑ์ตรวจสอบสภาพเครื่องจักร
SEALING SOLUTIONS
ระบบป้องกันการรั่วซึม
LINEAR MOTION AND MACHATRONICS
ระบบเคลื่อนที่เชิงเส้น
SKF POWER TRANSMISSION
ผลิตภัณฑ์ระบบส่งกำลังของ SKF
LUBRICATION SYSTEM
ระบบหล่อลื่นอัตโนมัติ
OPTIBELT
ระบบสายพาน
CROMWELL TOOLS (KENNEDY)
เครื่องมือช่าง
CUTTING TOOLS
งานเกลียว ดอกสว่าน เครื่องมือ
SEAL JET DD SERVICE
งานกลึงซีลแบบพิเศษ

Select Products

MAINTENANCE PRODUCTS & CODITION MONITORING PRODUCTS

Automatic lubrication
การหล่อลื่นแบบอัตโนมัติ

automatic lubrication

การเติมสารหล่อลื่นแบบอัตโนมัติ
Automatic lubrication

ในทางตรงข้ามกับอุปกรณ์เติมสารหล่อลื่นแบบแมน่วล ซึ่งหล่อลื่นก่อนและในระหว่างการทำงาน อุปกรณ์เติมสารหล่อลื่นแบบอัตโนมัติจะทำงานอย่างต่อเนื่อง ด้วยอุปกรณ์เติมสารหล่อลื่นแบบอัตโนมัติของ SKF เช่น กระปุกเติมสารหล่อลื่นอัตโนมัติรุ่น SYSTEM 24 หรือ อุปกรณ์เติมสารหล่อลื่นแบบหลายจุดโดยอัตโนมัติรุ่น SYSTEM MultiPoint ปริมาณจาระบีที่ถูกต้องจะถูกเติมอยู่ตลอดเวลา ตามที่ท่านต้องการ กระปุกเติมสารหล่อลื่นอัตโนมัติรุ่น SYSTEM 24 เป็นอุปกรณ์ที่ผนวกเอาความต้องการของโรงงานอุตสาหกรรมกับข้อคำนึงถึงสิ่งแวด ล้อมเข้าไว้ด้วยกัน โดยให้ผลลัพธ์ทางเทคนิคที่ดีเยี่ยม เนื่องจากการที่มีอุปกรณ์เสริมมากมายและเป็นอุปกรณ์ที่มีขนาดเล็ก กระปุกเติมสารหล่อลื่นอัตโนมัติรุ่น SYSTEM 24 สามารถติดตั้งในตำแหน่งใดก็ได้ รวมถึงใต้น้ำ ซึ่งทำให้เป็นอุปกรณ์ที่เหมาะสมกับการใช้งานเกือบทุกชนิด


SKF Automatic lubricators

SYSTEM 24

นอกจากนี้กระปุกเติมสารหล่อลื่นอัตโนมัติรุ่น SYSTEM 24 มีให้เลือก 2 ขนาด ช่วยให้มีความยืดหยุ่นในการเลือกปริมาณสารหล่อลื่นที่จะเติม และบรรจุด้วยสารหล่อลื่นชนิดต่างๆ ทั้งน้ำมันและจาระบีของ SKF แม้ว่าการตรวจสอบปริมาณสารหล่อลื่นที่เหลืออยู่จะทำได้ง่ายด้วยด้วยกระปุกใส แต่กระปุกเติมสารหล่อลื่นอัตโนมัติรุ่น SYSTEM 24 ก็ถูกออกแบบมาโดยเฉพาะให้สามารถติดตั้งและไม่ต้องตรวจสอบอีกเป็นเวลา 1 ถึง 12 เดือน ด้วยลักษณะพิเศษเฉพาะและแก็สเซลล์สำหรับผลิตก๊าซไฮโดรเจนอันเป็นสิทธิบัตรเฉพาะ ช่วยให้อัตราการจ่ายสารหล่อลื่นคงที่ ซึ่งทำให้ตลับลูกปืนมีอายุการใช้งานยาวนาน ลดเวลาหยุดซ่อมเครื่องจักร ลดค่าใช้จ่ายของขั้นตอนการซ่อมบำรุงที่ราคาสูง นอกเหนือจากคุณลักษณะพิเศษ กระปุกเติมสารหล่อลื่นอัตโนมัติรุ่น SYSTEM 24 ยังสามารถใช้ในพื้นที่ควบคุมได้ โดยได้รับการทดสอบและรับรองให้ใช้งานในพื้นที่อันตราย

อุปกรณ์เติมสารหล่อลื่นแบบหลายจุดโดยอัตโนมัติรุ่น SYSTEM MultiPoint ใช้งานง่ายและประหยัดต้นทุน ด้วยขนาดกะทัดรัด ร่วมกับการควบคุมการทำงานที่แม่นยำด้วยอิเล็คทรอนิคส์ ทำให้อุปกรณ์นี้เป็นการแก้ปัญหาที่ยอดเยี่ยม สำหรับการยึดอายุการใช้งานตลับลูกปืนให้ยาวนานและเพิ่มชั่วโมงการทำงานของ เครื่องจักร

SKF TLSD series, SKF LAGD series, SKF TLMR series

SKF LAGD series
The units are supplied ready-to-use straight from the box and filled with a wide range of high performance SKF lubricants. Tool-free activation and time-setting allow easy and accurate adjustment of lubrication flow.

SKF TLSD series
The SKF TLSD series is the first choice when a simple and reliable automatic lubricator is required under variable temperatures, or when the application conditions (such as vibration, limited space or hazardous environments) require a remote mounting.

SKF TLMR series
The SKF Automatic Lubricant Dispenser – TLMR – is a single point automatic lubricator designed to supply grease to a single lubrication point. With a relatively high pressure of 30 bars, this lubricator can operate at long distances providing optimum results with difficult-to-reach and unsafe lubrication locations. With a wide temperature range and robust design, the TLMR lubricator is suitable for operating conditions with various levels of temperature and vibration.

Product Table

  • Automatic lubrication
    รายละเอียดเพิ่มเติมของหล่อลื่นแบบอัตโนมัติ

Hotline : 099-469-6635 | อีเมล์ : sales@tps.co.th | Line OA : @skf_tps1992