BEARING & BEARING UNITS
ตลับลูกปืน ชุดตลับลูกปืน และตัวเสื้อ
MAINTENANCE PRODUCTS & CODITION MONITORING PRODUCTS
ผลิตภัณฑ์บำรุงรักษาตลับลูกปืน และ ผลิตภัณฑ์ตรวจสอบสภาพเครื่องจักร
SEALING SOLUTIONS
ระบบป้องกันการรั่วซึม
LINEAR MOTION AND MACHATRONICS
ระบบเคลื่อนที่เชิงเส้น
SKF POWER TRANSMISSION
ผลิตภัณฑ์ระบบส่งกำลังของ SKF
LUBRICATION SYSTEM
ระบบหล่อลื่นอัตโนมัติ
OPTIBELT
ระบบสายพาน
CROMWELL TOOLS (KENNEDY)
เครื่องมือช่าง
CUTTING TOOLS
งานเกลียว ดอกสว่าน เครื่องมือ
SEAL JET DD SERVICE
งานกลึงซีลแบบพิเศษ

Select Products

MAINTENANCE PRODUCTS & CODITION MONITORING PRODUCTS

Vibration

เครื่องมือวัดความสั่นสะเทือนของเครื่องจักรแบบพกพา

เครื่องมือวัดความสั่นสะเทือนของเครื่องจักรแบบพกพา
ในวงการอุตสาหกรรมเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปว่าการวิเคราะห์ค่าความสั่นสะเทือนของเครื่องจักร สามารถบอกถึงปัญหาของเครื่องจักรได้ครอบคลุมที่สุด โดยแต่ละโรงงานควรใช้ความสั่นสะเทือนเป็นมาตรฐานหลักในการระบุปัญหาของเครื่องจักร ค่าความสั่นสะเทือนของเครื่องจักร สามารถบ่งบอกปัญหาทางกลหลายชนิด เช่น การหมุนที่ไม่สมดุล การเยื้องศูนย์ การสึกหรอของชิ้นส่วนต่างๆ ฯลฯ ในขณะที่ค่าความสั่นสะเทือนของตลับลูกปืน จะบ่งบอกถึงปัญหาในการหล่อลื่น ฝุ่นผง การติดตั้งตลับลูกปืน รวมถึงความล้าของตัวตลับลูกปืนเอง เครื่องมือวัดความสั่นสะเทือนแบบพกพา (Portable Condition Monitoring) ของ SKF ทุกรุ่น จะสามารถวัดความสั่นสะเทือนของเครื่องจักรตามมาตรฐาน ISO 10816-3 และความสั่นสะเทือนของตลับลูกปืนโดยใช้หลักการ "Acceleration Enveloping (gE)" ซึ่งเป็นเทคโนโลยีเฉพาะของ SKF ในการวิเคราะห์สภาพตลับลูกปืน

CMAS 100-SL

SKF Machine Condition Advisor : CMAS 100-SL
อุปกรณ์วัดความสั่นสะเทือนขั้นพื้นฐาน ใช้งานง่าย พกพาได้สะดวก สำหรับการติดตามสภาพความผิดปกติเบื้องต้นของเครื่องจักร วัดความสั่นสะเทือนของเครื่องจักร (mm/s), วัดตรวจสอบสภาพตลับลูกปืนและการขาดสารหล่อลื่น(gE), วัดค่าอุณหภูมิ เพื่อตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิเครื่องจักร และมีการแจ้งเตือนสถานะของเครื่องจักรเป็น Alert (A) และ Danger (D) ตามมาตรฐาน ISO 10816-3

Microlog Inspector

ชุดเครื่องมือ Microlog Inspector
เครื่องมือในการเก็บรวมรวมข้อมูลการทำงานของเครื่องจักรที่สำคัญต่างๆในโรงงาน เพื่อช่วยในการตัดสินใจ รวมถึงวางแผนการผลิตและการบำรุงรักษา ข้อมูลที่ได้สามารถแลกเปลี่ยนและใช้งานร่วมกันระหว่างแต่ละฝ่ายภายในโรงงานผ่านโปรแกรมฐานข้อมูล @ptitude Inspector

Microlog Inspector ถูกออกแบบมาสำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายซ่อมบำรุง เพื่อการตรวจวัดค่าความสั่นสะเทือนของเครื่องจักรและตลับลูกปืนในแบบ Overall data และได้รับการออกแบบมาสำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติ (Operations, Production) เป็นพิเศษ เพื่อการเก็บรวบรวมข้อมูลต่างๆในขบวนการผลิต เช่น ความดัน อัตราการไหล ความเร็ว อุณหภูมิ ฯลฯ

Microlog

เครื่องมือวัดและวิเคราะห์ความสั่นสะเทือนเชิงลึก
Microlog คือ เครื่องมือวัดความสั่นสะเทือนของเครื่องจักรและตลับลูกปืน แสดงผลออกมาในรูปกราฟความถี่แบบ FFT Spectrum โดยทำงานร่วมกับโปรแกรมฐานข้อมูลและวิเคราะห์ผลที่เป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลาย “@ptitude Analyst” การวิเคราะห์ความเสียหายของเครื่องจักร ตลับลูกปืน รวมถึงอุปกรณ์ต่างๆ ในโรงงานด้วย FFT Spectrum ได้รับการยอมรับว่า มีประสิทธิภาพสูงสุดและคุ้มค่าต่อการลงทุน รวมถึงเป็นการก้าวไปสู่การบำรุงรักษาแบบเฝ้าระวัง (Predictive maintenance หรือ Condition Monitoring) อย่างสมบูรณ์แบบ ปัจจุบัน SKF มี Microlog ทั้งหมด 2 รุ่น คือ CMXA 75 และ CMXA 80 ซึ่งครอบคลุมทุกความต้องการของอุตสาหกรรม

คุณลักษณะที่สำคัญของ CMXA 75 และ CMXA 80

คุณลักษณะที่สำคัญของ CMXA 75 และ CMXA 80

  • Microlog สามารถวัดและวิเคราะห์ปัญหา เปรียบเทียบข้อมูลที่ได้กับค่ามาตรฐาน แล้วแก้ไขปัญหาที่หน้างาน เชื่อมต่อกับโปรแกรมฐานข้อมูลและวิเคราะห์ผล เหมาะสำหรับทุกโรงงานอุตสาหกรรม
  • หน้าจอสีขนาดใหญ่ ขนาดเล็ก กระชับมือ แต่แข็งแรง ทนทาน (IP 65) ผ่านการทดสอบการกันฝุ่น กันน้ำ และทนต่อการตกกระแทกได้ถึง 2 เมตร
  • พร้อมเพรียงด้วยฟังก์ชั่นพื้นฐานในการตรวจวัด / วิเคราะห์สภาพของเครื่องจักรและตลับลูกปืน
  • มีหลากหลายรุ่นย่อยให้เลือกเพื่อความเหมาะสมกับลักษณะการใช้งานของแต่ละองค์กรอย่างแท้จริง เช่น ฟังก์ชั่น Bump Test, Field Balancing, Data Recorder, Conformance Check, Cross phase measurement และ 4-Channel FFT Analyzer

โปรแกรมวิเคราะห์ค่าความสั่นสะเทือน (SKF @ptitude Monitoring Suite)

โปรแกรมวิเคราะห์ค่าความสั่นสะเทือน (SKF @ptitude Monitoring Suite)

Microlog ทุกรุ่น ทำงานควบคู่กับโปรแกรมฐานข้อมูลและวิเคราะห์ผล (Database / Analysis Software) หน้าที่หลักของโปรแกรมฐานข้อมูลและวิเคราะห์ผล คือ
  1. รวบรวมข้อมูลพื้นฐานของเครื่องจักรแล้วสร้างโครงสร้างของการเก็บข้อมูล
  2. โอนข้อมูลการวัดไปที่ Microlog
  3. นำ Microlog ไปเก็บค่าแล้วโอนข้อมูลที่ได้กลับมาที่โปรแกรม
  4. ใช้โปรแกรมในการแสดงผลการวัด เปรียบเทียบข้อมูล วิเคราะห์ผล รวมถึงการสร้างรายงานให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง
SKF @ptitude Monitoring Suite ประกอบด้วย 3 โมดูลหลัก ได้แก่ Analyst, Inspector และ Observer เพื่อช่วยในงานเฝ้าระวังเชิงป้องกันสำหรับเครื่องจักร สามารถจัดการกับข้อมูลจำนวนมากและซับซ้อนได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ รองรับข้อมูลจากเครื่องมือวัดของ SKF ได้หลากหลาย และสามารถส่งข้อมูลไปยัง SKF @ptitude Decision Support เพื่อช่วยในการตัดสินใจอีกด้วย

Product Table

  • Technical Data - Machine Condition Advisor CMAS 100-SL

Hotline : 099-469-6635 | อีเมล์ : sales@tps.co.th | Line OA : @skf_tps1992