ตลับลูกปืนประหยัดหลังงานจาก SKFลดความเสียดทาน ลดความสิ้นเปลืองพลังงาน

เนื่องจากถูกออกแบบให้ใช้งานได้ในเครื่องจักรหลายล้านเครื่อง ไม่ว่าจะเป็นมอเตอร์ไฟฟ้า ปั๊ม ระบบขนส่งลำเลียง และเครื่องจักรประเภทภาระต่ำถึงปานกลางอื่นๆ ตลับลูกปืน SKF E2 จึงนับเป็นก้าวย่างที่สำคัญมากต่อความยั่งยืนของโลก

สำคัญเพียงใดหรือ? ลองดูสักตังอย่างหนึ่ง:
ถ้าตลับลูกปืนเม็ดกลมร่องลึกชนิดประหยัดพลังงาน SKF E2 ถูกติดตั้งในมอเตอร์ไฟฟ้าทุกตัวในสหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรป (และตั้งสมมติฐานว่าตลับลูกปืนมีค่าโมเมนต์ความเสียดทานลดลง 30% เป็นอย่างน้อย ) เราสามารถประหยัดพลังงานได้สูงถึง 2.46 พันล้านกิโลวัตต์-ชั่วโมงต่อปี ตัวเลขนี้ยังไม่รวมมอเตอร์และ เครื่องจักรอื่นๆ อีกนับล้านเครื่องที่ใช้งานในภูมิภาคอื่นๆ ทั่วโลก

แต่ประโยชน์ของตลับลูกปืน SKF E2 นั้นไม่ได้จำกัดอยู่เพียงแค่ การประหยัดพลังงาน กล่าวได้ว่าโดยส่วนใหญ่แล้ว ตลับลูกปืน SKF E2 ยังเกิดความร้อนในขณะทำงานต่ำกว่า เมื่อเทียบกับตลับลูกปืนรุ่นมารตฐานของ SKF เมื่อรองรับแรงและใช้ความเร็วรอบการหมุนเท่านั้น ประโยชน์ก็คือลดความสิ้นเปลืองสารหล่อลื่น และสามารถ ยืดอายุการใช้งานของตลับลูกปืนและตัวเครื่องจักรได้อีกด้วย ท้ายที่สุดคือการลดผลกระทบด้านลบต่อสิ่งแวดล้อม

ตลับลูกปืน SKF E2 เพื่อประสิทธิภาพการทำงานระดับสูง

เลือกระดับสมรรถนะให้เหมาะกับการใช้งาน

การประเมินระดับค่าใช้จ่ายรวมที่เกิดขึ้นตลอดอายุของเครื่องจักร หรือ Total cost of ownership (TCO) เป็นวิธีที่แม่นยำที่สุดในการเลือกระดับสมรรถนะการทำงาน ให้เหมาะสมกับเครื่องจักรแต่ละเครื่อง ในเครื่องจักรที่รับภาระแรงหนักๆ ที่ซึ่งความร้อนและการสึกหรอเป็นตัวแปรที่สำคัญต่อความล้าของโลหะในตลับลูกปืน การเสียหายของตลับลูกปืนก่อนเวลาอันควร ค่าบำรุงรักษาและค่าสูญเสียโอกาส จากการหยุดซ่อมเครื่องจักรมูลค่าสูงๆ ตลับลูกปืนสมรรถนะ SKF Explorer เป็นทางเลือกที่ชัดเจนในกรณีนี้ ส่วนเครื่องจักรรับภาระแรงเบาถึงปานกลางนั้น ตัวแปรด้านสมรรถนะการทำงานข้างต้นไม่มีผลมากนัก คำตอบของกรณีนี้คือ ตลับลูกปืนระดับสมรรถนะ SKF E2 ในเครื่องจักรกลุ่มนี้ ตลับลูกปืนความเสียดทานต่ำ อย่าง SKF E2 จะช่วยลดต้นทุนโดยรวมด้วยการใช้สารหล่อลื่นและผลังงานที่น้อยลง เมื่อเทียบกับตลับลูกปืนประสิทธิภาพระดับ ISO หรือ SKF Explorer

สำหรับอายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้นในการใช้งานที่ต้องรับแรงมากกว่าปกติ SKF Explorer ยังคงเป็นทางเลือกที่ดีที่สุด แต่สำหรับการใช้งานที่รับภาระแรงเบา ถึงปานกลาง SKF E2 ที่มีความเสียดทานต่ำมากเป็นพิเศษ เป็นทางเลือกที่ดีมาก ในการลดความเสียดทานทางกล และยังช่วยยืดอายุการใช้งานของเครื่องจักร และท้ายสุดช่วยให้ผู้ใช้งานบรรลุถึงเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อมด้วย

ตลับลูกปืนระดับสมรรถนะ SKF E2

ตลับลูกปืนประหยัดพลังงาน SKF E2 มีความหมายถึง ระดับสมรรถนะ การทำงานด้วยความเสียดทานต่ำมากเป็นพิเศษ ซึ่งกำหนดไว้ด้วย การลดโมเมนต์เสียดทานลงอย่างน้อย 30% เมื่อเปรียบเทียบกับ ตลับลูกปืนรุ่นมาตรฐานของ SKF การปรับปรุงลักษณะการออกแบบ ประกอบด้วย การปรับปรุงความเรียบผิวของรางวิ่ง รังแบบพิเศษ การหล่อลื่นแบบเฉพาะ และรูปทรงเรขาคณิตภายในตลับลูกปืนที่ปรับปรุงใหม่ ตลับลูกปืน SKF E2 ซึ่งออกแบบมาสำหรับงานรับภาระแรงเบา ถึงปลานกลางโดยเฉพาะ ก่อให้เกิดความร้อนต่ำกว่าและสามารถทำงาน ที่ความเร็วรอบสูงกว่าค่าที่ระบุไว้สำหรับตลับลูกปืน ISO หรือตลับลูกปืน SKF Explorer


Hotline : 099-469-6635 | อีเมล์ : sales@tps.co.th | Line OA : @บจก.ไทยภาสิทธิ์