งานบริการครบวงจร

การให้คำแนะนำและความรู้ ความเข้าใจ รวมถึงอบรมผลิตภัณฑ์ต่างๆ ให้กับลูกค้า เพื่อประโยชน์แก่ลูกค้าและตอบสนอง ความต้องการของลูกค้าในตัวผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของบริษัทฯ ให้มากที่สุด

Certified Maintenance Program

CMP คือทีมงานที่ให้การบริการงานตรวจวัดและ วิเคราะห์ความสั่นสะเทือนของเครื่องจักร เพื่อบ่งชี้ถึงสภาพเครื่องจักรว่าเกิดปัญหาใด โดยที่ไม่ต้องทำการหยุดเดินเครื่องจักร

สามารถระบุถึงสาเหตุของปัญหาที่แท้จริง ให้คำแนะนำถึงวิธีการแก้ไข และมีการสรุป Report เพื่อเตรียมการวางแผนในการซ่อมบำรุงรักษา ได้อย่างมีประสิทธิภาพและลดความเสี่ยงที่เกิดจาก เครื่องหยุดกระทันหันโดยไม่ทราบถึงสาเหตุ ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อขบวนการผลิต ทำให้บริษัทต้องสูญเสียค่าใช้จ่าย รวมถึงการเตรียม การสั่งอะไหล่ (Spare Part) ได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว

ประโยชน์ที่จะได้รับ

เตรียมวางแผนการซ่อมบำรุงได้ล่วงหน้า มีความปลอดภัยในการทำงานมากขึ้น เพิ่มความพร้อมสำหรับทำการผลิตของเครื่องจักร ลดการหยุดอย่างฉับพลันของเครื่องจักร ตรวจสอบค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างแม่นยำ

การฝึกอบรมนอกสถานที่

ด้วยห้องฝึกอบรมเคลื่อนที่ ที่พร้อมไปด้วยอุปกรณ์ที่ทันสมัย รวมไปถึงวิทยากรผู้เชี่ยวชาญที่จะไป ให้ความรู้กับทีมงานของลูกค้าของบริษัทฯ ถึงที่

บริการซ่อมปรับสภาพตลับลูกปืนเก่า
ให้กลับมาใช้ใหม่ได้และบริการงานบำรุงรักษา

การซ่อมปรับสภาพตลับลูกปืนเก่าเป็นองค์ประกอบที่สำคัญต่อการลด ต้นทุนของอุปกรณ์อุตสาหกรรม ซึ่งให้ผลประโยชน์โดยรวม อาทิ

  • ยืดอายุการใช้งานของส่วนประกอบ
  • ลดต้นทุนการบำรุงรักษา
  • เพิ่มความน่าเชื่อถือในเรื่องชั่วโมงการผลิตและผลผลิต
  • ลดโอกาสที่เครื่องจักรเกิดความเสียหาย
  • รักษาสภาพของสต็อกสินค้าทดแทน
  • เพิ่มความน่าเชื่อถือโดยรวมของสินทรัพย์
  • ให้ข้อมูลเพื่อการปรับปรุงความน่าเชื่อถือของสินทรัพย์

การลดผลกระทบในเชิงลบต่อสิ่งแวดล้อมเป็นประเด็นที่ยิ่งทวี ความสำคัญมากขึ้นเรื่อยๆ สำหรับสังคมของเรา และการนำสินค้าใช้แล้ว กลับมาซ่อมปรับสภาพก็มีส่วนสำคัญต่อการดูแลสิ่งแวดล้อม โดยการลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและพลังงาน

SKF มีประสบการณ์ในด้านการนำสินค้าใช้แล้วกลับมาซ่อม ปรับสภาพใหม่มานานหลายทศวรรษ ศูนย์บริการของเรามีให้บริการซ่อมปรับสภาพ ทำให้ตลับลูกปืนมีสภาพเหมือนใหม่ โดยผู้เชี่ยวชาญที่มีความสามารถสำหรับตลับลูกปืนในการใช้งานอุตสาหกรรมหลัก

SKF มีศูนย์ปรับสภาพตลับลูกปืนที่ก้าวล้ำกระจายอยู่ทั่วโลก ศูนย์บริการต่างๆ ให้บริการตามขั้นตอนการดำเนินงานและ กระบวนการของ SKF เพื่อให้ได้คุณภาพและสมรรถนะตามที่ ต้องการสำหรับส่วนประกอบในอุตสาหกรรม

ด้วยการร่วมมือกับลูกค้าอย่างเต็มที่ SKF สามารถนำเสนอ โซลูชันส์ที่คุ้มค่าเพื่อการยืดอายุการใช้งานของสินทรัพย์และ ต้นทุนการดำเนินการที่ต่ำกว่า

งานบริการครบวงจร

การให้คำแนะนำและความรู้ ความเข้าใจ รวมถึงอบรมผลิตภัณฑ์ต่างๆ ให้กับลูกค้า เพื่อประโยชน์แก่ลูกค้าและตอบสนอง ความต้องการของลูกค้าในตัวผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของบริษัทฯ ให้มากที่สุด

Download PDF